Hart-, vaat- en longfysiotherapie

Hart- en vaatziekten en ziekten aan de longen of luchtwegen komen veel voor. Deze ziekten hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven, beperken sterk het aantal gezonde jaren en zijn twee van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland.
 
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische obstructie van de luchtwegen). In het ETZ kun je na een ingreep of opname deelnemen aan de poliklinische hartrevalidatie, in groepsverband of individueel. De hart-, vaat- en longfysiotherapeut helpt jou, bijvoorbeeld bij het verbeteren van de conditie door oefeningen en het aanleren van ademtechnieken. Door diverse oefeningen krijg je meer controle te hebben over je aandoening. Fysiotherapie helpt jou je leefgewoontes en levensstijl positief te veranderen. De hart-, vaat- en longfysiotherapeut biedt in samenwerking met andere specialismen in het ziekenhuis buitengewone zorg.