Klinische Pathologie

Snel naar

Laatste update 07 mei 2024

Pathologie Zuid-West Nederland B.V. locatie ETZ

Het laboratorium Pathologie Zuid-West Nederland bestudeert weefsels en cellen die in het ziekenhuis tijdens operaties en puncties van patiënten worden afgenomen. Onze deskundige specialisten onderzoeken vervolgens het onderzoeksmateriaal met een microscoop om te bepalen wat de aard van de ziekte of afwijking is. De meeste werkzaamheden in het laboratorium vinden achter de schermen plaats, maar dat maakt het werk niet minder belangrijk. Onderzoek in het laboratorium is essentieel om een juiste diagnose te stellen, zodat we de beste behandeling kunnen geven aan onze patiënten. Het specialisme Klinische Pathologie is gevestigd op locatie Elisabeth. Klinische Pathologie Midden-Brabant heeft een eigen website.

Pathologie Zuid-West Nederland, locatie ETZ doet histologisch, cytologisch en moleculair pathologisch onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd voor patiënten van ETZ en het Bernard Verbeeten Instituut en op verzoek van specialisten en huisartsen uit de regio Midden-Brabant. Jaarlijks vinden meer dan 65 duizend onderzoeken plaats. Alle onderzoeken vinden plaats onder verantwoording van de vakgroep Pathologie. Op verzoek van zijn of haar collega-artsen streeft de patholoog ernaar om accurate en betrouwbare diagnoses te stellen, het liefst binnen een zo kort mogelijke tijd. Dit kan dankzij het gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken en -apparatuur en door de toegewijde inzet van de professionals en ondersteunende collega’s bij het specialisme Klinische Pathologie. Zo wordt de best mogelijke ondersteuning geboden aan onze patiënten en hun directe behandelaars.

Pathologie Zuid-West Nederland is een fusielaboratorium (per 01-01-’22) ontstaan uit het samengaan van PathoS Pathologie Laboratorium Zuid West Nederland, B.V. (gelegen in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom) en Klinische Pathologie ETZ Tilburg. Het laboratorium bestaat uit diverse afdelingen, waaronder algemene histologie, cytologie en moleculaire pathologie. Naast negen pathologen en directie werken er ruim zeventig medewerkers over beide locaties.

 • Wat is pathologie?

  Pathologie is vrij te vertalen als ‘het begrijpen van ziekten’. Pathologie helpt bij het vaststellen van je diagnose en eventueel de behandeling. Daarbij werken pathologen op twee manieren:

  • onderzoeken van cellen en weefsels
  • onderzoeken na het overlijden (obductie)

  Misschien denk je bij pathologie aan een patholoog-anatoom die overleden personen onderzoekt om een doodsoorzaak te vinden. Tegenwoordig vinden nog maar weinig obducties plaats. Pathologen zoeken veel meer naar oorzaken en gevolgen van ziekten, zodat jouw behandelend arts de juiste diagnose kan stellen en je een buitengewone behandeling kan bieden. Bij het bepalen van de juiste diagnose en behandeling vertrouwen behandelend artsen vanuit alle medische disciplines op de kennis, diagnostische vaardigheden en adviezen van pathologen. Veelal op de achtergrond, spelen pathologen als medisch specialisten een hoofdrol in jouw herstel.

   

 • Werkzaamheden

  De belangrijkste werkzaamheden van een patholoog zijn:

  • het beoordelen van cel- en weefselmateriaal en verslaglegging van de bevindingen
  • patiëntenbesprekingen met andere specialisten
  • het uitvoeren van obducties: het onderzoeken van de doodsoorzaak van overleden personen
  • het opleiden van co-assistenten en arts-assistenten
  • wetenschappelijk onderzoek

   

 • ISO accreditatie

  Het laboratorium is NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd. Deze accreditatie staat bij ISO geregistreerd onder M266. Een instelling met een ISO accreditatie heeft een goed kwaliteitssysteem, gaat zorgvuldig om met de toevertrouwde lichaamsmaterialen en wordt periodiek opnieuw gekeurd. Patiënt, behandelaar en zorgverzekeraar zijn daardoor blijvend verzekerd van buitengewone kwaliteit en veiligheid.

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 26 19

Openingstijden
ma t/m vrij 8.00-17.00 uur

Pagina delen?