Infectiepreventie

De afdeling Infectiepreventie van het ETZ heeft de belangrijke taak om ziekenhuisinfecties zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat jij veilig in ons ziekenhuis kunt verblijven. Onze deskundigen Infectiepreventie schrijven protocollen, geven advies over hygiënisch werken, kijken hoe we binnen ons ziekenhuis infectiepreventie kunnen verbeteren en geven voorlichting, bijscholing en instructies.

Van elke 100 patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, krijgen er ongeveer 6 een ziekenhuisinfectie. Dit zijn zo’n 65 duizend mensen per jaar. Helaas zijn ziekenhuisinfecties niet altijd te voorkomen, maar door juiste hygiënische maatregelen kunnen we het aantal infecties wel verminderen.

Een infectie

Een infectie is een reactie van het lichaam op het binnendringen van micro-organismen, zoals bacteriën en virussen. Je wordt er ziek van, zeker als je een zwakkere gezondheid hebt. Je krijgt bijvoorbeeld koorts of een wond wordt rood, warm en er komt pus uit.

Een ziekenhuisinfectie

Een ziekenhuisinfectie is een infectie die je kunt oplopen tijdens het verblijf of de behandeling in het ziekenhuis. Soms kun je al besmet zijn, maar nog niet ziek. Dat heet de incubatieperiode: de tijd tussen de besmetting en het uitbreken van de ziekte.

Het is soms dus best moeilijk om een onderscheid te maken tussen een infectie en een ziekenhuisinfectie. Daarom worden infecties die 48 uur na binnenkomst in het ziekenhuis ontstaan als ziekenhuisinfectie aangemerkt. Ziekenhuisinfecties kunnen ontstaan door:

  • infectie na een operatie
  • bloedvergiftiging
  • luchtweginfectie
  • urineweginfectie

De afdeling Infectiepreventie

Naar het ziekenhuis gaan, doe je niet voor je plezier. Vaak moet je onderzoeken of behandelingen ondergaan. Uiteraard willen wij voorkomen dat je daarbij een ziekenhuisinfectie oploopt. Een infectie bezorgt jou en je naasten extra zorgen. Toch komen infecties helaas regelmatig voor. Gevolgen van deze infecties variëren van ongemak tot pijn, angst, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en invaliditeit. Met optimale infectiepreventiemaatregelen worden infecties verminderd.

De deskundige Infectiepreventie

Voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers staat veiligheid altijd voorop. Bij het ETZ voeren we daarom een actief infectiepreventiebeleid uit. De deskundige Infectiepreventie begeleidt en ondersteunt dit. Deze professional signaleert situaties in het ziekenhuis waar risico is op besmetting. Door regelmatig mee te kijken op de werkvloer geven onze deskundigen adviezen aan zorgmedewerkers om besmettingen te voorkomen.

Daarnaast zoekt de deskundige Infectiepreventie naar de oorzaken van ziekenhuisinfecties. De expert bekijkt het aantal ziekenhuisinfecties in het ETZ en vergelijkt dat met de aantallen in andere Nederlandse ziekenhuizen. Die gegevens helpen om ziekenhuisinfecties in de toekomst te voorkomen.

Ook voeren de deskundigen Infectiepreventie microbiologisch onderzoek uit. Denk aan het kweken van micro-organismen om erachter te komen of iemand besmet is met de MRSA-bacterie. De professional stelt beleidsadviezen op en geeft uitleg en bijscholing aan medewerkers.

Verder ondersteunt de deskundige Infectiepreventie het management bij het invoeren van maatregelen om infecties te voorkomen en te bestrijden. Scholing van medewerkers is een belangrijk onderdeel. Ook is de deskundige Infectiepreventie betrokken bij de controle op de naleving van de richtlijnen. De deskundige toetst daarom of ingevoerde maatregelen goed worden uitgevoerd en het ziekenhuis voor onze patiënten zo veilig mogelijk is.

ETZ-folders

Bijzonder Resistente Micro-Organismen
Handhygiëne
Infectiepreventie voor bewoners van een asielzoekerscentrum (KOA/AZC)
Infection prevention policy
Isolatie: Aërogene isolatie
Isolatie: Beschermende isolatie
Isolatie: Contactisolatie
Isolatie: Contactisolatie bij een infectie met het norovirus
Isolatie: Druppel-contact isolatie
Isolatie: Opname in strikte isolatie
MRSA, achtergrond en informatie
MRSA; Behandeling van MRSA-dragerschap voorafgaand aan uw ziekenhuisopname