i-4-1-Health project

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie.

Het project is gestart op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar deze website.

ETZ

Door deelname aan het i-4-1-Health project kunnen deelnemers onderling gegevens vergelijken, waardoor het inzicht wordt vergroot en kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Door de geografische ligging van het ETZ biedt dit project kansen om de samenwerking tussen Vlaanderen en Brabant te versterken. De ontwikkeling en implementatie van de Infectie Risico Scan (IRIS) draagt bij aan het uniformeren van werkwijzen. Het ETZ volgt daarbij de ‘lean-filosofie’ door werkwijzen, processen en procedures continu te verbeteren. Dit sluit aan bij het i-4-1-Health project.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.interregvlaned.eu.

INTERREG Vlaanderen-Nederland logo