Infectiepreventie voor bewoners van een asielzoekerscentrum (KOAAZC)