Beroepsallergie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Bij een beroepsallergie heeft de werknemer tijdens het werk klachten van bijvoorbeeld rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies), conjunctivitis (bindvliesontsteking van het oog), urticaria (netelroos), eczeem en/of astma. Deze klachten verdwijnen vaak geheel of gedeeltelijk in het weekend. Een beroepsallergie ontstaat door langdurige blootstelling (expositie) aan een allergeen.

Diagnose

Het is belangrijk om de oorzaak van de allergische klachten te kennen. Zo kunnen we jou een goed advies geven. Jouw medische voorgeschiedenis is dan van belang om de diagnose te kunnen vaststellen. Hieruit blijkt al vaak welke allergie aan de basis ligt van de klachten. De arts stelt jou veel vragen over de omgeving, leefgewoonten, beroep, ingenomen medicijnen, eerder doorgemaakte ziekten, de aard van de klachten, de omstandigheden waaronder de klachten optreden, verband tussen klachten en het seizoen, huisdieren, en of de ouders allergie(ën) hebben of hadden.

Onderzoek

We voeren op de polikliniek Allergologie diverse testen uit. Zo kunnen bloed- en huidtesten gedaan worden met verschillende allergenen. Vraag je allergoloog voor meer informatie.

Behandelingen

Patiëntfolders