dr. H.A.A.M. Maas | Geriater

dr. H.A.A.M. Maas

Geriater

Naarmate een mens ouder wordt, wordt deze ook meer uniek. De uitdaging is om daar rekening mee te houden in de zorg.

Ouderen hebben vaak meerdere problemen tegelijk. Ook ogenschijnlijk eenvoudige problemen als vallen, verminderde zelfredzaamheid of matige eetlust worden vaak niet door één afwijking maar door meerdere factoren bepaald.

Zoektocht

Ziekten hebben bij ouderen ook een directe impact op het dagelijks functioneren, zelfstandigheid of kwaliteit van leven. Daarom is het bij ouderen extra belangrijk om na te gaan welke problemen nu het meest relevant zijn. Vragen als ‘Hoe belastend zijn diagnostiek en behandeling? Wat kan en wil de patiënt en zijn omgeving?’ zijn belangrijke issues in mijn arts-patiënt gesprekken. Medische richtlijnen zijn een basis maar geen enkele oudere patiënt is gelijk. Vooral dát maakt mijn vak zo mooi: het is telkens weer een zoektocht naar een passende, persoonlijke aanpak.

Valpreventie

Ik ben als geriater een generalist, een arts die lichamelijk en geestelijke functioneren nagaat, zelfredzaamheid, hulpbehoefte en nut van medicijnen kritisch beschouwd. Met die brede kijk en deelname aan wetenschappelijk onderzoek heb ik meegewerkt aan landelijke richtlijnen op het gebied van vallen/valpreventie en ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen.

Vitaliteit/kwetsbaarheid

De laatste 10 jaar heeft de zorg voor oudere kankerpatiënten mijn speciale aandacht. Zo heb ik onderzoek gedaan naar wat de meest optimale behandeling is voor ouderen (70-plussers) met kanker. Sommige behandelingen richten zich op genezen en focussen op het leven over 10 jaar. Voor iemand van 85 jaar moet je de behandeldoelen dichterbij zoeken en nagaan waar iemand toe gemotiveerd is. Vroeger hielden we leeftijdsgrenzen aan bij de behandeling van kanker.  Vandaag de dag kijken we meer naar de vitaliteit en kwetsbaarheid van de individuele patiënt.

Samenwerken voor ouderen en de artsen van de toekomst

Mijn hart ligt behalve bij de geriatrie ook bij de opleiding van jonge artsen en specialisten. Ik ben actief in de organisatie van medisch specialistische opleidingen samen met de universitaire centra. Verder tracht ik in de regio Midden-Brabant voor ouderen de samenwerking in de zorg tussen huisartsen, tehuizen, thuiszorg en het ziekenhuis te verbeteren.

BIG-registratie: 09022622901

Aandachtsgebieden

 • Geheugen-polikliniek
 • Kanker bij ouderen
 • Medisch specialistische opleidingen en organisatie van zorg

Studie & opleiding

 • 1981-1988      geneeskunde aan de universiteit van Nijmegen
 • 1988-1991      militaire dienst en arts assistent Geriatrie
 • 1991-1996      specialisatie Geriatrie in verschillende ziekenhuizen in Oost-Nederland (Arnhem, Almelo, Venray)
 • 1999-2000      opleiding European Academy for Medicine of Ageing (Sion, Zwitserland).
 • 1996-heden     geriater bij het ETZ
 • 2011                proefschrift ‘Unravelling Heterogeneity in Elderly Cancer Patients’, Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoek & publicaties

 • Onderzoeksgebieden zijn kankerbehandeling bij ouderen en verwardheid tijdens ziekenhuisopname
 • Recente publicaties:
 • Follow-up after surgical treatment in older patients with colorectal cancer: The evaluation of emerging health problems and quality of life. J Geriatr Oncol. 2018
 • Study Protocol of the NVALT25-ELDAPT Trial: Selecting the Optimal Treatment for Older Patients With Stage III Non-small-cell Lung Cancer. Clin Lung Cancer 2018
 • Quality of life in elderly patients with an ostomy - a study from the population-based PROFILES registry. Colorectal Dis. 2018
 • The mortality reducing effect of aspirin in colorectal cancer patients: Interpreting the evidence. Cancer Treat Rev. 2017

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • International Society of Geriatric Oncology (SIOG)
 • Bestuurslid stichting Gerionne (Geriatrische Oncologie Nederland)
 • Voorzitter wetenschappelijk vereniging voor klinische geriatrie (2003 - 2006)
 • Lid Registratie Commissie Geneeskundig Specialismen (RGS)
 • Voorzitter Concilium Geriatricum (2015 - heden)