A. M. L. den Heeten- van Gemert | KNO-arts

drs. A.M.L. den Heeten - van Gemert

KNO-arts

Algemene KNO, neuschirurgie, neusbijholtenproblematiek, flapoorcorrecties stem- en slikproblematiek, KNO bij kinderen

Ik ben sinds 2001 werkzaam in het ETZ als KNO-arts zowel in Waalwijk als in ETZ Elisabeth. Ik ben erg gesteld op de goede contacten tussen de specialisten onderling en onze verwijzers, de huisartsen.  Dankzij de tweejaarlijkse gezamenlijke nascholing zijn de lijnen kort en persoonlijk, iets dat de kwaliteit van zorg ten goede komt. De fusie heeft ertoe geleid dat verdergaande specialisatie mogelijk is gebleken en dit komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede. Nieuwe initiatieven in de vorm van een MDO (Multi Disciplinair Overleg) voor het gebruik van biologicals in de behandeling van chronische bijholtenproblematiek krijgen vorm en zullen de zorg verder verbeteren.

BIG-registratie: 59031271501

Aandachtsgebieden

  • Neuschirurgie
  • Neusbijholtenproblematiek
  • Flapoorcorrecties
  • Stem- en slikproblematiek
  • KNO bij kinderen

Studie & opleiding

1983-1990 Geneeskunde in Nijmegen: 
1990-1992 Heelkunde in Delft
1992-1996 Plastische Chirurgie in Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Nieuwegein
1996 AGNIO KNO Den Haag
1996-1999 opleiding KNO arts in Rotterdam
1999-2001 opleiding KNO arts in Nijmegen

Onderzoek & publicaties

 

Lidmaatschappen

  • Beroepsvereniging KNO artsen
  • Lid WPAC  (werkgroep plastische aangezichtschirurgie van KNO vereniging)
  • Lid bestuur VINK (vrouwen in KNO)
  • Lid medezeggenschapsraad Meda pharma