Laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 26 19
Openingstijden
ma t/m vrij 8.00-17.00

Het laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant bestudeert weefsels en cellen die in het ziekenhuis tijdens operaties en puncties van patiënten worden afgenomen. Onze deskundige specialisten onderzoeken vervolgens het onderzoeksmateriaal met een microscoop om te bepalen wat de aard van de ziekte of afwijking is. De meeste werkzaamheden in het laboratorium vinden achter de schermen plaats, maar dat maakt het werk niet minder belangrijk. Onderzoek in het laboratorium is essentieel om een juiste diagnose te stellen, zodat we de beste behandeling kunnen geven aan onze patiënten. Het specialisme Klinische Pathologie is gevestigd op locatie Elisabeth. Klinische Pathologie Midden-Brabant heeft een eigen website.

Het laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant doet histologisch, cytologisch en moleculair pathologisch onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd voor patiënten van ETZ en het Bernard Verbeeten Instituut en op verzoek van specialisten en huisartsen uit de regio Midden-Brabant. Jaarlijks vinden meer dan 65 duizend onderzoeken plaats. Alle onderzoeken vinden plaats onder verantwoording van de vakgroep Pathologie. Op verzoek van zijn of haar collega-artsen streeft de patholoog ernaar om accurate en betrouwbare diagnoses te stellen, het liefst binnen een zo kort mogelijke tijd. Dit kan dankzij het gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken en -apparatuur en door de toegewijde inzet van de professionals en ondersteunende collega’s bij het specialisme Klinische Pathologie. Zo wordt de best mogelijke ondersteuning geboden aan onze patiënten en hun directe behandelaars.

Het laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant bestaat uit diverse afdelingen, waaronder algemene histologie, cytologie en moleculaire pathologie. Naast zeven pathologen werken ruim zeventig medewerkers in het laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant.

Wat is pathologie?

Pathologie is vrij te vertalen als ‘het begrijpen van ziekten’. Pathologie helpt bij het vaststellen van je diagnose en eventueel de behandeling. Daarbij werken pathologen op twee manieren:

  • onderzoeken van cellen en weefsels
  • onderzoeken na het overlijden (obductie)

Misschien denk je bij pathologie aan een patholoog-anatoom die overleden personen onderzoekt om een doodsoorzaak te vinden. Tegenwoordig vinden nog maar weinig obducties plaats. Pathologen zoeken veel meer naar oorzaken en gevolgen van ziekten, zodat jouw behandelend arts de juiste diagnose kan stellen en je een buitengewone behandeling kan bieden. Bij het bepalen van de juiste diagnose en behandeling vertrouwen behandelend artsen vanuit alle medische disciplines op de kennis, diagnostische vaardigheden en adviezen van pathologen. Veelal op de achtergrond, spelen pathologen als medisch specialisten een hoofdrol in jouw herstel.

Werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden van een patholoog zijn:

  • het beoordelen van cel- en weefselmateriaal en verslaglegging van de bevindingen
  • patiëntenbesprekingen met andere specialisten
  • het uitvoeren van obducties: het onderzoeken van de doodsoorzaak van overleden personen
  • het opleiden van co-assistenten en arts-assistenten
  • wetenschappelijk onderzoek
CCKL-accreditatie

Het laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant is gecertificeerd door het CCKL. Dit is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Een instelling met het CCKL-keurmerk heeft een goed kwaliteitssysteem, gaat zorgvuldig om met de toevertrouwde lichaamsmaterialen en wordt periodiek opnieuw gekeurd. Patiënt, behandelaar en zorgverzekeraar zijn daardoor blijvend verzekerd van buitengewone kwaliteit en veiligheid.

R.E.M. Fleischeuer

Klinisch patholoog

Achter de schermen zet ik mijn kennis en ervaring in om tot een goede diagnose te komen.

dr. A.J.W. Kooij

Klinisch patholoog

Ik streef naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van diagnostiek.

J. Stavast

Klinisch patholoog

Als klinisch patholoog onderzoek ik met name weefsels, die afgenomen zijn bij patiënten, op de aanwezigheid van ziektes. In mijn vak streef ik de perfecte diagnose na.

D.E. Ploeg

Klinisch patholoog

Pathologie is een schitterend vak. Bij elk onderzoek houd ik de patiënt in gedachten die wacht op een belangrijke uitslag.


Externe folders

PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief)