Gynaecologische kanker

Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOCZ)

In Nederland zijn acht oncologische centra aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), waaronder het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOCZ). Het GOCZ is het centrum voor de behandeling van gynaecologische kanker in Brabant. Binnen het GOCZ werken 4 gynaecoloog oncologen.

Het GOCZ behandelt alle gynaecologisch oncologische tumorsoorten.
Als het kan, wordt u behandeld in het ETZ, locatie Tweesteden. Voor sommige ingrepen wordt u verwezen naar de centrumlokatie, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.

Hiernaast wordt nauw samengewerkt met de omliggende ziekenhuizen in de regio: het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, het Màxima Medisch Centrum in Veldhoven, het St. Anna ziekenhuis in Geldrop, het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en het Amphia ziekenhuis in Breda.

Speerpunten

De speerpunten van het GOCZ zijn:

  • Het leveren van excellente medische zorg aan vrouwen met gynaecologische kanker
  • Het leveren van topkwaliteit in de begeleiding van de patiënte en haar familie

Het doel van het GOCZ is om de behandeling van vrouwen met kanker aan de geslachtsorganen zo goed mogelijk uit te voeren, met gebruik van de meest recente kennis en wetenschappelijke inzichten. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wens van de patiënt. Zorg dicht bij huis, indien mogelijk, en zorg op een centrumlocatie indien dit voor de kwaliteit noodzakelijk is.

Handige websites

Behandeling van (in de regio):

 

Coretta van Gils

Regieverpleegkundige gynaecologie

De regieverpleegkundige is een vast aanspreekpunt voor, tijdens en na uw behandeling

dr. S.V. Koenen

Gynaecoloog

“Ik heb een pre-conceptie spreekuur voor vrouwen met een onderliggende ziekte die toch zwanger willen worden. Ook vrouwen met een belaste verloskundige voorgeschiedenis zijn welkom.”

Nicole van Leijsen

Verpleegkundig continentieconsulent / UCS- en regieverpleegkundige

Ik ben werkzaam als continentie-, UCS- en regieverpleegkundige op de poli Gynaecologie en Verloskunde

dr. G.M. Plaisier

Gynaecoloog

Gynaecoloog met aandachtsgebieden urogynaecologie, oncologie en benigne gynaecologie

M. Smink

Gynaecoloog

Mijn principe: behandel je patiënten zoals je zelf behandeld zou willen worden.

dr. M.C. Vos

Gynaecoloog

Het is fijn om samen met een patiënte te komen tot een plan, waar we ons allebei goed bij voelen.