Verpleegafdeling Algemene Chirurgie (ETZ Elisabeth B3)

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 21 33
Bezoektijden
dagelijks 11:00 - 21:00
Route
Etage B kamers 32 - 46

Je komt op de verpleegafdeling Algemene Chirurgie terecht bij een opname voor bijvoorbeeld een schildklieroperatie. Dat geldt ook voor andere chirurgische ingrepen waarbij je minimaal een nachtje in het ziekenhuis moet verblijven. Ook patiënten van de naastgelegen afdelingen Traumachirurgie of Vaatchirurgie komen op de verpleegafdeling Algemene Chirurgie terecht zodra die afdelingen vol liggen.

Je vindt de afdeling op Etage B, kamers 32 t/m 46 op locatie ETZ Elisabeth.

Wie kom je tegen?

Wie werken er op de afdeling Algemene Chirurgie?

  • één teamleider  
  • een arts-assistent chirurgie (zaalarts)
  • verpleegkundigen
  • afdelingssecretaresses 
  • zorgassistenten
  • servicemedewerkers 
  • leerlingen en stagiaires van verschillende opleidingen.

Hoe werken wij?

Op verpleegafdeling Vaatchirurgie werken we met kamertoewijzing. Dit wil zeggen dat u per dag een vaste verpleegkundige krijgt toegewezen. Om de continuïteit te waarborgen, proberen wij een verpleegkundige meer dan één dag voor dezelfde patiënten te laten zorgen. Dat is wel zo prettig voor u.

Op de afdeling werkt een arts-assistent chirurgie, de zogenaamde zaalarts. In overleg met u legt de zaalarts samen met de chirurg het beleid vast. Dagelijks wordt er bij u visite gelopen.

Hoofdbehandelaar  

Uw behandelend medisch specialist, uw hoofdbehandelaar, is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De hoofdbehandelaar overlegt met de afdelingsarts en de afdeling en is, zo nodig, aanwezig bij de gesprekken en loopt zo mogelijk bij u visite. Het kan zijn dat de specialist die u gesproken hebt op de polikliniek een andere medisch specialist is dan die van de afdeling. Het kan ook voorkomen dat een waarnemend specialist u bezoekt bij afwezigheid van uw hoofdbehandelaar, bijvoorbeeld in avond, nacht en weekenddiensten of vanwege vakantie of nascholing. 

Gang van zaken

Uitleg over de gang van zaken tijdens uw opname en andere voorzieningen binnen het ziekenhuis vindt u in de folder “opname op etage B”. Deze folder en specifieke informatie over uw opname krijgt u op de polikliniek of aan het begin van uw opname.

Contactpersoon 

Eén persoon uit uw directe omgeving wordt gevraagd als contactpersoon op te treden. Deze contactpersoon wordt dagelijks telefonisch geïnformeerd en kan zelf zowel mondeling als telefonisch nog informatie vragen. Met deze informatie dient de contactpersoon anderen op de hoogte houden. Hij/zij wordt in verband met uw verzorging vriendelijk verzocht niet te bellen vóór 10.00 uur.

Bezoektijden

Bezoek is welkom van:

  • Maandag t/m zondag van 13:30 – 15:30 en van 18:30 – 20:30
  • Weekend en feestdagen zijn er extra bezoektijden van 11:00 – 12:00 uur

Vragen?

Artsen en verpleegkundigen informeren u over de behandeling en verzorging tijdens uw verblijf in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Met vragen en problemen kunt u altijd bij hen terecht.

Links en folders