Start activiteiten bouwrijp maken voor nieuwbouw

23 februari 2023

Maandag 27 februari wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van het acuut blok en de kliniek aan de achterzijde van ETZ Elisabeth. De eerste fase bestaat uit het rooien van ca. negentig bomen.

Ter compensatie worden later in het bouwproces vele nieuwe bomen geplant. Er is zorgvuldig gekeken welke bomen moeten verdwijnen; recentelijk verleende de gemeente Tilburg de kapvergunning aan het ETZ. Het kappen van de bomen brengt enige geluidsoverlast met zich mee.

Natuur

Het ETZ vindt aandacht voor natuur en landschap belangrijk in de planvorming en realisatie van de nieuwbouw. Daarom worden gedurende de realisatie van de verschillende fases van de inrichting van het landschap en terrein veel nieuwe bomen en groen geplant. Wessel Griffioen, manager vastgoed en nieuwbouw licht toe: “In de planvorming is zo veel mogelijk rekening gehouden met het groen en de natuurlijke waarden in het gebied. Natuur en nieuwbouw worden uitgewerkt tot een samenhangend geheel.”