Wetenschapscommissie en hoogleraren

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie van het ETZ heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te faciliteren. De verantwoordelijkheden van de commissie zijn om de verschillende lopende projecten en programma’s met elkaar in lijn te brengen.

De wetenschapscommissie is een adviescommissie van de Raad van Bestuur en wordt voorgezeten door de decaan wetenschap. Het Wetenschapsbureau is faciliterend aan de leden van de wetenschapscommissie en heeft een belangrijke rol in beleidsvoorbereiding en uitvoering. Daarnaast bestaan er op specifieke thema’s die extra aandacht nodig hebben werkgroepen. Leden van de werkgroepen zijn vertegenwoordigers van afdelingen/vakgroepen zodat beleidsontwikkelingen ETZ breed geborgd en geïmplementeerd kunnen worden. Meer informatie over de werkgroepen voor ETZ medewerkers is te vinden op intranet.

 De leden van de wetenschapscommissie zijn:

 • Dr. Huub Maas - geriater en decaan wetenschap
 • Dr. Laura Gottmer - Welschen - wetenschapscoördinator/epidemioloog
 • Dr. Marjan van den Brink - Wieringa - onderzoeksadviseur/epidemioloog
 • Dr. Barbara Maat - ziekenhuisapotheker/onderzoeker
 • Prof. Dr. Taco Gosens - orthopedisch chirurg/hoogleraar Tilburg University Kwaliteit van leven in de medische setting
 • Dr. Guus Schoonman - neuroloog/onderzoeker
 • Dr. Mariska de Jongh - klinisch epidemioloog Netwerk Acute Zorg Brabant/coördinator We Care (Tilburg University)

Hoogleraren en lectoren die werkzaam zijn in het ETZ:

Hoogleraren

 • Prof. Dr. Bart Berden, Leerstoel Organisatie Ziekenhuiszorg, Radboud Universiteit
 • Prof. Dr. JosWiddershoven, Leerstoel Integrative Cardiology, Tilburg University
 • Prof. Dr. Leo Visser, Leerstoel Zorgethiek en mensen met multiple sclerose, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • Prof. Dr. Patrick Vriens, Leerstoel Kwaliteit van leven in de medische setting, Tilburg University
 • Prof. Dr. T. Gosens, Leerstoel Kwaliteit van leven in de medische setting, Tilburg University

Lector

Dr. Annemarie de Vos, Lector Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen, Fontys en Avans Hogeschool.

 

Medisch-wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken en te bevorderen.