Oncologie en Hematologie polikliniek

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 02 10
Route
25

Dit nummer is alleen voor mensen die GEEN behandelrelatie hebben met dagbehandeling. Anders bel je (013) 221 31 42 (Elisabeth) of
(013) 221 53 45 (TweeSteden).

Bloed- en lymfeklierkanker

Elk jaar wordt in Nederland bij ongeveer 4.000 à 5.000 mensen een vorm van bloed- of lymfklierkanker vastgesteld. Deze vormen van kanker horen daarmee bij de tien meest voorkomende vormen van kanker.

 

Onderzoek en diagnose

Een aantal onderzoeken kan uitwijzen of je een vorm van bloed- of lymfeklier kanker hebt.

Voorbeelden van onderzoeken zijn:

 • Biopsie: het wegnemen van een stukje weefsel uit een afwijkende lymfeklier, bot of orgaanweefsel om het te onderzoeken).
 • CT-scan om organen en weefsels heel precies in beeld te krijgen.
 • MRI-scan om organen en weefsels op een andere manier in beeld te krijgen als bij CT-scan.
 • PET-scan die informatie geeft over de stofwisseling in weefsels.
 • Beenmergpunctie: het opzuigen van een beetje beenmerg om het te onderzoeken.
 • Bloedonderzoek.
Samen beslissen

Samen beslissen

Patiënt en arts beslissen samen over de meest geschikte behandeling. Dat gebeurt steeds meer, ook in het ETZ. Betere zorg begint ook bij ons met een goed gesprek in de spreekkamer.

 


 

Behandeling van bloed- en lymfeklierkanker

Er zijn veel verschillende typen bloed- en lymfeklierkanker en er zijn veel verschillende omstandigheden die van invloed zijn op het verloop en de behandeling van de ziekte, zoals het stadium van de ziekte en uw leeftijd. Daardoor zijn er ook verschillende mogelijkheden om de verschillende vormen van kanker te behandelen. Uw arts bespreekt met u wat het doel van de behandeling is. Behandeling gericht op genezing (curatieve behandeling) of palliatieve behandeling als genezing niet mogelijk is.

Voorbeelden van behandelingen zijn:

 • Bestraling (radiotherapie): de kankercellen worden kapot gemaakt met straling.
 • Chemotherapie: de kankercellen worden kapot gemaakt met medicijnen (cystostatica).
 • Immunotherapie: de kankercellen worden aangevallen door anti-stoffen of onze eigen afweercellen.
 • Doelgerichte therapie: de kankercellen gaan dood door ingrijpen in de stofwisseling van en/of signaaloverdracht tussen cellen.
 • Stamcelstransplantatie met stamcellen van de patiënt zelf of van een donor na hoge dosis chemotherapie met of zonder bijkomende bestraling.

Als genezing niet meer mogelijk is wil dat niet zeggen dat de behandeling dan stopt. We behandelen dan verder met een nieuw doel: zo lang mogelijk leven met een goede kwaliteit en zo weinig mogelijk nare verschijnselen. Dat is palliatieve behandeling.

Een behandeling kan bijwerkingen met zich meebrengen. Het kost bovendien tijd en energie om naar het ziekenhuis te komen. Het is dus altijd de vraag of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Een moeilijke afweging, want u weet van tevoren niet hoe goed de behandeling zal werken. En ook niet hoeveel bijwerkingen u zult ondervinden. Uw arts zal hierover zo goed mogelijk inzicht geven en u begeleiden in de te maken keuzes.

Soorten bloed- en lymfklierkanker

Bloed- en beenmergkanker

is een verzamelnaam voor verschillende soorten kanker in het bloed en/of beenmerg. Er is bij bloedkanker sprake van abnormale celgroei in bloed- of beenmergcellen. Om welke vorm van bloedkanker het gaat, hangt af van welke soort cel zich kwaadaardig ontwikkelt. De vormen (chronische of acute) leukemie en myeloom komen het vaakst voor.

 • Lymfoom
  • Lymfeklierkanker
 • Leukemie
 • Myeloom

Meer informatie over deze vormen staan hierboven in de alfabetlijst

Yvonne Bruininx

Verpleegkundig specialist Hematologie

Hematologische behandelopties nemen toe. Het is de kunst om een persoonsgerichte behandeling met duidelijke voorlichting te geven.

Lieke Huijbregts - van Zon

Verpleegkundig specialist (in opleiding)

Deelgenoot mogen zijn, ondersteuning kunnen bieden en er kunnen zijn voor de patiënt en zijn naasten zijn drijfveren waarom ik dit werk doe.

S.A.P.A. Martens-Monsieurs

Verpleegkundig Specialist AGZ - Hematologie

Als verpleegkundig specialist hematologie maak ik de verbinding tussen medische en verpleegkundige zorg waarbij persoonsgerichte zorg voorop staat.

I.L.M. Willemen

Verpleegkundig specialist oncologie

Als verpleegkundig specialist oncologie wil ik een bijdrage leveren aan de best mogelijke zorg voor mensen met kanker. Ik ben betrokken bij patiënten met slokdarm-, maag-, alvleesklier- en darmkanker