Neurovasculair Expertisecentrum Tilburg

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 04 00
Route
42 (poli) en 75 (behandelafdeling)

Secretariaat is bereikbaar van 8.30-17.00 uur

Een neurovasculaire aandoening is een afwijking aan de bloedvaten in de hersenen of in het ruggenmerg. ‘Neuro’ betekent zenuwstelsel en met ‘vasculair’ worden bloedvaten bedoeld. Enkele neurovasculaire aandoeningen zijn een hersenaneurysma, carotico-caverneuze fistel, cavernoom en een vaatvernauwing. Veel van deze vaataandoeningen zijn zeldzaam en de behandelingen zijn heel verschillend. Soms is een behandeling helemaal niet nodig. Het ETZ is een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van neurovasculaire aandoeningen. We hebben uitgebreide ervaring met alle beschikbare behandelmethoden.

Ziekten van de hersenvaten kunnen leiden tot een herseninfarct of hersenbloeding. Dit ontstaat plotseling, waarbij patiënten in ernstige toestand verkeren en snel neurovasculair ingrijpen nodig hebben. Deze acute neurovasculaire zorg bieden wij op het hoogste niveau aan alle inwoners van Noord-Brabant en ver daarbuiten. Wij staan dag en nacht voor u klaar, 365 dagen per jaar.

Neurovasculaire aandoeningen

Onder de tab 'Behandeling' staat meer informatie over hoe wij deze afwijkingen behandelen

 • Beroerte (stroke)
 • Hersenaneurysma
 • Durale arterioveneuze fistel
 • Spinale durale arterioveneuze fistel
 • Carotico-caverneuze fistel
 • Arterioveneuze malformatie
 • Vernauwing van de hersenslagaders in de hals of het hoofd
 • Vernauwing van de hersenaders in Idiopathisch intracraniële hypertensie
 • Cavernomen
 • Vasculaire tumoren

Behandelingen

Bij het Neurovasculair expertisecentrum Tilburg voeren wij de volgende behandelingen uit:

 • Gammaknife radiochirurgie
 • Endovasculaire behandelingen
 • Hersenoperatie

Bovenregionale Multidisciplinaire Werkgroep

Gelet op de complexiteit van neurovasculaire aandoeningen bespreken we iedere patiënt afzonderlijk. Dit wordt gedaan door een team van neurologen, neurochirurgen en neuroradiologen die intensief met elkaar samenwerken. Gezamenlijk bepalen we de meest optimale behandeling voor elke patiënt. Daarbij houden we ook rekening met de specifieke situatie en wensen van de patiënt, want iedereen is anders.

Nationale Erkenning

Het ETZ wordt als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland nationaal erkend door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en de wetenschappelijke verenigingen als een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen van de hersenvaten. Om deze erkenning te krijgen moet worden voldaan aan hoge kwaliteitstandaarden. Zo weet u zeker dat u de juiste zorg krijgt op de juiste plaats.

Wetenschappelijk Onderzoek

Het ETZ doet voortdurend onderzoek om de zorg voor patiënten met aandoeningen van de hersenvaten te verbeteren. We kunnen u vragen hieraan mee te werken. Deelname aan onderzoek is geheel vrijblijvend en deelnemers kunnen op elk moment het onderzoek stoppen.

dr. H. Al-Khawaja

Neurochirurg

In neurochirurgie is het belangrijk om te kijken naar de patiënt als individu. Om de best mogelijke zorg te bieden, maak ik gebruik van alle beschikbare kennis en kunde.

Tanja de Bie

Teamleider neuro-interventie radiologie

Mijn persoonlijke ambitie is om mij te blijven ontwikkelen en samen met het team de beste zorg te leveren voor de patiënt

I. Boukrab

Interventie Neuroradioloog

Mijn werk bestaat uit het beoordelen van beelden van de hersenen, wervelkolom en de bloedvaten eromheen

dr. B. Burhani

Neurochirurg

Neurochirurg met als aandachtsgebieden de bloedvaten en schedelbasischirurgie. Ik ben gedreven om te excelleren in het vak.

Dr. A.M.P. Coolen-Janssen

Radioloog

Neuro- en hoofd-halsradioloog, mammaradioloog. Aandacht hebben voor de kleinste details, zonder het geheel én de patiënt uit het oog te verliezen.

B.P.W. Jansen

Neuroloog

Na een omweg via Arnhem werk ik sinds 2001 weer bij het ETZ.

Linda Josten

Coördinerend laborant angiografie en neuro-interventies

Samen in een team diagnosticeren en behandelen van complexe vaataandoeningen met steeds nieuwe technieken blijft mij fascineren

G.J. Kortman

Interventie Neuroradioloog

Behandelen van afwijkingen in de hersenen, ruggenmerg of wervelkolom. Zonder te snijden.

J. Manuputty

Neuroloog

Neuroloog met aandachtsgebieden vasculaire neurologie, acute neurologie en hoofdpijn

Roel van Meerendonk

Coördinerend laborant angiokamers

Ik vind het interessant om bij te dragen aan een team dat, door een klein gaatje, de behandeling van gecompliceerde vaataandoeningen kan uitvoeren.

B. van der Pol

Neurochirurg

Als Neurochirurgie Brabant staan wij voor vakmanschap, service en innovatie

dr. T. van Seeters

Radioloog

Neuroradiologie en hoofd-halsradiologie zijn mijn passie. Duidelijke communicatie met patiënten vind ik erg belangrijk

J.H. van Tuijl

Neuroloog

Neuroloog met aandachtsgebieden beroerte en epilepsie

Frederique de Wit

Medisch secretaresse

Ik werk als medisch secretaresse voor de neurochirurgen en neurovasculaire neuroradiologen

Geschiedenis Radiologie en Neurochirurgie locatie ETZ Elisabeth

In heel Europa sloegen onderzoekers aan het experimenteren nadat de Duitse natuurkundige Willem Conrad Röntgen in 1895 over de naar hem genoemde stralen had gepubliceerd. Het duurde daarna niet lang voordat röntgenapparatuur voor medisch gebruik werd geïntroduceerd.

De eerste annalen spreken in 1905 al over het bestaan van röntgenapparatuur in Tilburg. Op bouwplannen van het in 1929 nieuwgebouwde ziekenhuis werd een duidelijke indeling gemaakt voor röntgendiagnostiek en röntgentherapie (bestraling) in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Het Tilburgse ziekenhuis was destijds gevestigd aan de Jan van Beverwijckstraat. De röntgendiagnostiek werd gehanteerd door dr. Van Buchem en de röntgentherapie door dr. Van Vonno.

Jan van Beverwijckstraat, Tilburg
Jan van Beverwijckstraat, Tilburg

Het duurde tot 1942 voordat er echt sprake was van een afdeling Radiologie in het St. Elisabeth Ziekenhuis. De afdeling kwam onder leiding van röntgenoloog (tegenwoordig radioloog) dr. Goettsch. Hij voerde nieuwe technieken in voor röntgendiagnostiek en röntgentherapie.

Dr. Goettsch, grondlegger vakgroep Radiologie (1942)
Dr. Goettsch, grondlegger vakgroep Radiologie (1942)

In 1950 kreeg de afdeling Radiologie hun eerste arts-assistent, waarmee het St. Elisabeth Ziekenhuis opleidingsbevoegdheid voor dit specialisme kreeg.

In 1951 stond dr. De Grood aan de wieg van de afdeling Neurochirurgie in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Hij was destijds de eerste neurochirurg in heel Zuid-Nederland. Vervolgens werd in 1958 dr. Lie als neurochirurg toegevoegd en gezamenlijk lieten ze de afdeling gestaag groeien.

Dr. De Grood, grondlegger vakgroep Neurochirurgie (1951)
Dr. De Grood, grondlegger vakgroep Neurochirurgie (1951)

Door de sterke verwevenheid tussen de afdelingen Radiologie en Neurochirurgie werd 1978 dr. Tjan aangesteld. Hij legde zich toe op röntgenonderzoeken van de hersenvaten. Het St. Elisabeth Ziekenhuis was destijds het eerste ziekenhuis in Nederland die deze onderzoeken verrichtte. De ontwikkelingen zijn daarna verder voortgezet door prof. dr. Van Rooij en dr. Sluzewski.

Eerste röntgen angiografieonderzoek in het St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg (1974).
Eerste röntgen angiografieonderzoek in het St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg (1974).

De afdeling Neurochirurgie en Radiologie hebben vanaf het begin een voortrekkersrol gehad in de implementatie van nieuwe succesvolle technieken, ondersteund door klinisch onderzoek.

Hierdoor zijn de microchirurgische hersenoperaties en de röntgenologische behandelingen van onder andere ziekten van de hersenvaten in het St. Elisabeth als eerste landelijk toegepast en doorontwikkeld.

Neurochirurgie/Radiologie bespreking St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg (1990).
Neurochirurgie/Radiologie bespreking St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg (1990).

In 1982 is het huidige St. Elisabeth Ziekenhuis in gebruik genomen inclusief inzegening en opening door H.M. de Koningin. De afdeling Radiologie was uitgegroeid tot 9 specialisten en de afdeling Neurochirurgie telde 7 specialisten.

In 2002 opende het St. Elisabeth Ziekenhuis het Gamma Knife Centrum. Met dit bestralingstoestel worden tumoren in het hoofd, vaatafwijkingen in de hersenen en aangezichtspijn behandeld. Het St. Elisabeth Ziekenhuis is het eerste Nederlandse ziekenhuis die Gamma Knife behandelingen kan inzetten voor haar patiënten.

In 2021 bestaat de afdeling Radiologie uit 18 radiologen en de afdeling Neurochirurgie uit 13 neurochirurgen en 2 radiotherapeuten, allen met een eigen specialisatie.

Na ruim 11.000 Gamma Knife behandelingen, 25.000 hersenoperaties, 30.000 beeldgestuurde röntgenbehandelingen (interventies) en meer dan 500 internationale wetenschappelijke publicaties kregen de afdeling Radiologie en Neurochirurgie van het ETZ Elisabeth in 2021 de landelijke erkenning als neurovasculair expertisecentrum. Hiermee toont het ziekenhuis aan een gespecialiseerd centrum te zijn voor patiënten die een ziekte aan de hersenvaten hebben.