Wat is een beroerte / CVA / TIA?

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

Een Cerebro Vasculair Accident (CVA) of beroerte betekent ‘een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. Er zijn twee vormen:

Een herseninfarct

Meestal gaat het bij een beroerte om een herseninfarct; dit is bij 80 procent van de patiënten het geval. Dat houdt in dat een bloedstolsel een bloedvat afsluit. Ook kan het zijn dat een hersenbloedvaatje is dichtgeslibd, bijvoorbeeld door slagaderverkalking. De hersenen krijgen daardoor te weinig zuurstof. 

Een TIA (transient Ischemic Attack) is een tijdelijke verstoring van de hersenfuncties doordat er even te
weinig bloed in een deel van de hersenen was. Het is belangrijk snel onderzoek te verrichten naar de
oorzaak
hiervan, omdat een TIA een voorbode kan zijn van een herseninfarct.

Een hersenbloeding

Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat in de hersenen of knapt open. Daardoor hoopt zich bloed op in de hersenen en worden hersencellen beschadigd. Een hersenbloeding komt veel minder vaak voor dan een herseninfarct (bij ongeveer 20 procent van de patiënten).

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

De gevolgen van een beroerte verschillen van persoon tot persoon. De gevolgen zijn afhankelijk van:

  • het deel van de hersenen dat beschadigd is, bijvoorbeeld of het gaat om het deel waar de spraak wordt geregeld, of het deel dat het functioneren bepaalt van een arm of been;
  • hoe groot het beschadigde deel is van het gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor een bepaalde functie. Hoe groter het beschadigde deel, hoe meer verschijnselen iemand er aan overhoudt;
  • de gezondheid van de patiënt zelf, de conditie en de leeftijd.

Gevolgen kunnen zijn:

  • onduidelijk praten en moeite met de taal;
  • slikproblemen;
  • verlamming of krachtsverlies in een arm en/of been;
  • uitval van een deel van het gezichtsveld;
  • moeite met concentreren en herinneren;
  • vermoeidheid;
  • gedrags-, persoonlijkheids- en/of karakterverandering.

Herken een beroerte: wees snel!

Een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm. Dat zijn de drie meestvoorkomende signalen van een beroerte. Bel direct 112 bij deze signalen. Hoe eerder iemand in het ziekenhuis is, hoe eerder een behandeling kan starten. Snel behandelen voorkomt hersenbeschadiging en overlijden.

Meer informatie over wat verschijnselen zijn van een beroerte en hoe te handelen kunt u vinden op de website van de Hartstichting.

CVA-nazorgpolikliniek

Omdat de gevolgen van een beroerte/CVA grote invloed kan hebben op het dagelijks leven van de patiënt (en zijn of haar familie), bieden wij de mogelijkheid aan voor onze patiënten om samen met partner (of ander familielid/naaste) onze CVA-nazorgpolikliniek te bezoeken.

Lees meer over de CVA-nazorgpolikliniek.

Meer informatie over het Neurovasculair Expertisecentrum (NEXT)

Specialismen