TIA-screening

Snel naar

Laatste update 19 april 2024

Je bent aangemeld voor een TIA-screening. Hier lees je welke onderzoeken je kunt verwachten. Na deze TIA-screening volgt een gesprek. Jouw klachten worden besproken en er wordt lichamelijk onderzoek verricht. Hierna krijg je de uitslagen, een diagnose en een behandelplan.

Wat is een TIA?

Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke verstoring van de hersenfuncties doordat er even te
weinig bloed in een deel van de hersenen was. Het is belangrijk snel onderzoek te verrichten naar de
oorzaak hiervan, omdat een TIA een voorbode kan zijn van een herseninfarct. Dit laatste is de reden waarom we, nadat je bent aangemeld door jouw arts, je snel op één van onze locaties willen zien.

  • Gang van zaken

    De afspraak wordt door jouw huisarts, specialist of na jouw bezoek op de Spoedeisende Hulp gemaakt.
    Je krijgt tijdig te horen op welk tijdstip je welkom bent en op welke locatie. Heb je vragen over jouw afspraak op de TIA-screening dan kun je bellen naar de polikliniek Neurologie: (013) 221 01 40.

  • Onderzoeken

    Tijdens het gesprek met uw zorgverlener zal bepaald worden welke reeds geplande onderzoeken zullen plaats vinden. Het kan dus zijn dat u in de afspraakbevestiging en/of MijnETZ meer afspraken ziet dan dat er daadwerkelijk plaats zullen vinden.

Afdelingen

Zorgteam

Ziekte en behandeling

Pagina delen?