Veronieke Geenen-Rijniers
Physician Assistant Neurologie

Snel naar

Over mij

In 1995 heb ik de HBO-Verpleegkunde afgerond aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen in duale vorm met het RadboudUMC. Na enkele maanden werkervaring maakte ik de overstap naar Tilburg. In 1998 startte ik op de Intensive Care van het Elisabeth ziekenhuis, alwaar ik in 2000 mijn diploma IC-verpleegkundige behaalde. Hier heb ik vele jaren met plezier gewerkt. In 2012 heb ik als uitbreiding van mijn functie de opleiding tot Neural Practitioner mogen volgen. Tot 2018 heb ik deze duo-functie op de IC mogen vervullen.

In 2018 startte ik met de masteropleiding Physician Assistant binnen de neurologie, specifiek gericht op de stroke-unit. In maart 2021 heb ik mijn opleiding afgerond met een literatuurstudie over de invloed van continue positieve drukbeademing op het cognitief herstel na een CVA.

Ik probeer door de continuïteit die ik als PA bied op de stroke-unit, een vast aanspreekpunt te zijn voor patiënten, verpleegkundigen, specialisten en andere disciplines.

WAT DOET EEN PHYSICIAN ASSISTANT?

Het beroep Physician Assistant ligt volledig in het medische domein. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatie-uitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe. De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkzaam is. De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts in opleiding tot (medisch) specialist (AIOS): opname, polikliniek, zaalarts, poliklinische OK. De PA zet zich ook in om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijking met bijvoorbeeld de (vaak tijdelijke) AIOS. De taken van PA’s worden in de praktijk met de samenwerkende geneeskundig specialist nader bepaald.

BIG-registratie: 9045110781

Aandachtsgebieden

  • Beroerte (CVA)
  • TIA
  • Continuïteit van medische zorg op de stroke-unit

Studie & opleiding

  • 1991-1995    HBO-Verpleegkunde – Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • 1998-2000    Intensive Care Verpleegkunde – Fontys Hogeschool Eindhoven
  • 2012-2013    Neural Practitioner – Care Training Group BV Ridderkerk
  • 2018-2021    Master Physician Assistant – HAN University of Applied Sciences Nijmegen

Onderzoek & publicaties

  • P.E. Spronk, A. Dalhuisen, N. Embregts, B. Riekerk, V. Geenen, J. van Oers. Wake up, it’s time for bundles. Netherlands Journal of Critical Care; volume 24, 7 november 2016.

Lidmaatschappen

  • NAPA