Het verhaal van de medewerker van het crematorium

“Maak de keuze die voor jullie goed is”

“Rondom het afscheid van een kind mag en kan heel veel,” legt Arno uit. “Alleen als het kindje ouder is dan 24 weken, zijn er een paar wettelijke regels waar we ons aan moeten houden. Maar bij een kindje jonger dan 24 weken mogen de ouders overal zelf over beslissen. Wij kunnen niet bepalen wat het beste is. Maar we kunnen wel alle faciliteiten en mogelijkheden bieden.”

Kindjes jonger dan 24 weken

Het crematorium Tilburg verzorgt één keer in de 3 maanden een gezamenlijke crematie. Het kindje blijft tot de crematie in het mortuarium naast het ziekenhuis. De medewerker van het mortuarium brengt de overleden kindjes naar het crematorium. Daar worden de kindjes op de tweede woensdag van januari en op de eerste woensdag van april, juli en oktober gecremeerd. Op dezelfde dag organiseert het ETZ om 10.30 uur een vlinderviering in het stiltecentrum (route 70, locatie ETZ Elisabeth). Hier wordt met de ouders die hier behoefte aan hebben, stilgestaan bij de overleden kindjes. De donderdag na de crematie wordt om 9.15 uur de as verstrooid. “Hier kunnen de ouders bij zijn,” zegt Arno. “De plek waar de as is verstrooid, kan door ouders later bezocht worden.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Kindjes kunnen in een aparte doek worden gewikkeld.

Kindjes ouder van 24 weken

De Nederlandse wet vraagt bij een zwangerschap van 24 weken of langer, dat ouders het kindje aangeven bij de burgerlijke stand. Dan moeten ouders ook kiezen tussen crematie of begraven. Arno geeft aan dat bij een crematie de wet ook iets zegt over de asbestemming. “Bij een kindje jonger dan 24 weken kun je de as de volgende dag laten verstrooien of zelf ophalen. Vanaf 24 weken moet je een maand wachten tot de as een bestemming kan krijgen. Het houden van een volledige dienst kan overigens altijd. Maar we zien dat ouders er vaker voor kiezen om het afscheid klein te houden.”

Een goed afscheid draagt bij aan rouwverwerking

Arno wil nogmaals aangeven dat er heel veel mogelijk is. “Ik vind het belangrijk dat ouders een keuze maken die voor hen goed is. Onze taak is om mensen goed te informeren over de mogelijkheden. Dit is het laatste dat we voor mensen kunnen doen. Hoe het afscheid is, draagt bij aan de rouwverwerking. Een waardig en respectvol afscheid - dat willen we mensen geven.”

 

Arno Brouwer - crematorium Tilburg