Zorg voor patiënten met hoofd-halskanker

“Al was het midden in de nacht, ik kon altijd bellen.” Peter de Ridder (69) kreeg in januari 2018 de diagnose hoofd-halskanker. Hij was een van de zeven patiënten die deelnamen aan het verbetertraject voor het zorgpad Buitengewoon hoofd-halskanker in het ETZ. Onlangs was er een terugkomdag in het inloophuis Midden-Brabant voor alle patiënten die hieraan hebben meegewerkt.

Het Inloophuis

“Ik had al een tijdje last van mijn verstandskies”, vertelt Peter. “Ook na het verwijderen, bleef ik pijn houden in mijn mond. Mijn tandarts vertrouwde het niet en stuurde me daarom door naar de mond-, kaak-  en aangezichtschirurg.” Na diverse onderzoeken bleek het mis te zijn; Peter had een tumor in het kaakbot. “Stomme pech. Ik voelde me gezond, sportte veel en rookte en dronk niet. Gelukkig droeg mijn goede conditie bij aan mijn herstel.” Peter onderging een zogeheten commando-operatie: afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor wordt dan een deel van de kaak, tong, mondbodem en/of wang weggenomen. Bij Peter is een deel huid uit het kuitbeen gehaald om zijn linkerkaak te reconstrueren. Met Peter gaat het inmiddels goed. Hij blijft nog minimaal vijf jaar onder controle. “Het was een pittige tijd, maar ik heb nauwelijks klachten eraan overgehouden.”

Zorgpad

Goede zorg leveren houdt in dat we aansluiten bij hoe de patiënt de zorg beleeft; Buitengewoon. Zorgen dat de zorg nog meer toegespitst is op de patiënt. Dat is het doel dat we willen bereiken met het zorgpad Buitengewoon. Daarom interviewden diverse zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met hoofd-halskanker zeven patiënten, onder wie Peter.

Rianne Snijders, verpleegkundige afdeling C2, sprak ook een patiënt. “Het was leuk en leerzaam om door de ogen van de patiënt de zorg te bekijken. Het maakte mij erg bewust van hoe patiënten onze zorg ervaren. Ik heb geleerd dat je als verpleegkundige het beste gesloten vragen kunt stellen. Deze kwetsbare patiënten kunnen na hun operatie vaak nog niet praten en willen graag dat je hen aankijkt bij het voeren van een gesprek. Ook vinden patiënten het fijn als je hen vraagt of ze bij de voor- of achternaam aangesproken willen worden. Dat maakt de zorg persoonlijker.” Andere leerpunten die uit de interviews naar voren kwamen, zijn het ontwikkelen van een mobiele app met behandelinformatie en het verbeteren van scholing voor medewerkers.

Patiënten in gesprek tijdens de terugkomdag

Centrum voor hoofd-halskanker

Het ETZ is een regionaal behandelcentrum voor patiënten met hoofd-halskanker. Het ziekenhuis werkt voor deze behandeling nauw samen met het Instituut Verbeeten en het Erasmus MC. Jaarlijks worden in het ETZ honderd nieuwe patiënten met een hoofd-halstumor behandeld. Zij zijn gemiddeld een jaar in behandeling en ondergaan een intensief traject.