'Zeg wat je voelt, wij begeleiden je'

Patty van Kollenburg (l) werkt als research verpleegkundige op de polikliniek Interne Geneeskunde, afdeling Oncologie-Hematologie. Lianne van der Pluijm-Uphus is verpleegkundige op de afdeling Algemene Chirurgie. Sinds enkele maanden schitteren zij als de gezichten van het ETZ in de campagne Buitengewoon.

Patty en Lianne

Hoe ben je een van de gezichten van het ETZ geworden?

Patty: “Ik heb me aangemeld namens onze afdeling Oncologie. Ik vond het belangrijk dat onze afdeling vertegenwoordigd zou zijn in de campagne.” Lianne: “Ik vond het een leuke uitdaging om te vertellen waar we voor staan als verpleegkundigen in het ziekenhuis. En wat het werk voor mij zo belangrijk maakt.”

Patty, waarom past de quote ‘Als verpleegkundige stel ik jou op je gemak’ bij jou?

Patty: “Op de afdeling Oncologie zijn mensen vaak angstig. Ik wil ze laten weten dat het niet erg is om bang te zijn. Het is goed om te zeggen wat je voelt, wij kunnen je daarin begeleiden.”

Lianne, kun je jouw quote toelichten?

Lianne: ‘’Door naar mensen te luisteren en hun lichaamstaal te observeren, kom ik al veel over iemand te weten. Bijvoorbeeld of er angst is voor een operatie of het inbrengen van een infuus. Door hier oprechte aandacht aan te schenken, goede voorlichting te geven en vragen te beantwoorden, probeer ik je angst weg te nemen en stel ik je gerust. Als het achter de rug is, wil ik graag van je horen hoe je de operatie of handeling ervaren hebt.’’

Wanneer ben je echt toegespitst op de persoon in je werk?

Patty: “Op de Dagbehandeling komen mensen vooral voor chemotherapie. Patiënten denken vaak dat ze heel ziek worden van chemotherapie, want zo was het vroeger. Dan leg ik uit dat we goede middelen hebben en waar ze terechtkunnen met vragen en klachten. Door die goede voorlichting weten mensen wat ze kunnen verwachten.“

Wat zou het ziekenhuis kunnen doen om de positionering herkenbaar te maken voor iedere medewerker?

Lianne: “Er zijn al veel stappen gezet. Zo hebben we laatst een positioneringsbijeenkomst voor Chirurgie gehad. Ook is een spel ontwikkeld waarbij we met de kernwaarden aan de slag zijn gegaan. Verder denk ik dat het belangrijk is om veel te evalueren binnen je team en te zorgen dat ook nieuwe medewerkers de kernwaarden onderschrijven.”

Patty: “Als je buitengewoon bent voor de patiënt, moet je ook buitengewoon zijn voor de medewerker. Dan denk ik bijvoorbeeld aan waardering krijgen voor je werk, een goede informatievoorziening en leidinggevenden die jou zien als persoon. Dat je de ruimte krijgt om je passie uit te bouwen, waardoor je prestatie verbetert. Daarmee positioneer je het ziekenhuis ook weer.”