dr. I.J.T. Herraets
Neuroloog - klinisch neurofysioloog

Snel naar

Over mij

Sinds 01 juli 2022 ben ik werkzaam als neuroloog-klinische neurofysioloog in het ETZ. Na de studie geneeskunde in Maastricht ben ik mijn opleiding tot neuroloog gestart in het ETZ. In mijn 3e opleidingsjaar kreeg ik de mogelijkheid een promotieonderzoek te starten, een samenwerking tussen het ETZ en het UMCU en in 2020 ben ik gepromoveerd op de diagnostische waarde van zenuwechografie bij polyneuropathieën. In het laatste jaar van mijn opleiding heb ik mij verder verdiept in slaap, epilepsie en klinische neurofysiologie te Kempenhaeghe en tevens in de klinische neurofysiologie in het Radboud UMC.

Aangezien ik een groot gedeelte van mijn opleiding in het ETZ heb gevolgd heb ik het ETZ mogen leren kennen als een ziekenhuis waarbij de patiënt centraal staat en waarin een prettige werksfeer heerst. Na mijn promotie onderzoek wist ik al dat ik graag neuroloog-klinisch neurofysioloog wilde worden en aangezien de afdeling KNF in het ETZ een uitgebreid scala aan functieonderzoeken uitvoert is het daardoor voor mij ook mogelijk om het vak in de volledige breedte te beoefenen waar ik enorm enthousiast van word.

BIG-registratie: 09914969601

Aandachtsgebieden

  • Klinische neurofysiologie
  • Neuromusculaire aandoeningen
  • Slaap

Studie & opleiding

  • 2005-2011 Geneeskunde Maastricht University
  • 2012-2022 Opleiding Neurologie ETZ Tilburg
  • 2016-2019 Phd Program UMC Utrecht

Onderzoek & publicaties

Een overzicht van mijn publicaties staat op pubmed.com

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie