Wat is een zenuwecho?

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

Echo is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven om organen en weefsels in beeld te brengen. De echo wordt al vele jaren toegepast bijvoorbeeld bij onderzoek van de buik of tijdens de zwangerschap. Door de ontwikkeling van verbeterde echo-apparaten is het tegenwoordig ook mogelijk om zenuwen in armen, benen en nek af te beelden. Hierdoor kan bijvoorbeeld gezien worden of de zenuw verdikt, bekneld of beschadigd is.

Echo-apparaat en echokop
Echo-apparaat en echokop

Hoe wordt een zenuwecho uitgevoerd?

Met de zenuwecho kunnen de zenuwen in armen en benen worden onderzocht met behulp van een echokop. Hierbij wordt de echokop over de huid van de arm of het been bewogen om de zenuw te kunnen volgen. Voor het onderzoek wordt gel op de arm of het been aangebracht. Hiermee kunnen de zenuwen beter in beeld worden gebracht. De gel is op waterbasis en niet schadelijk voor uw kleding. Tijdens het onderzoek worden er meerdere afbeeldingen van de zenuw gemaakt en opgeslagen. Op het echo-apparaat kunnen daarna metingen worden gedaan, bijvoorbeeld om te bepalen of de zenuw te dik is. Afhankelijk van uw klachten worden er één of meerdere armen, benen en nek onderzocht. Het onderzoek duurt 10-30 minuten.

Wat zijn de voordelen van een zenuwecho?

Een belangrijk voordeel is dat het een pijnloos en niet schadelijk onderzoek is. Met een zenuwecho kunnen in korte tijd meerdere zenuwen in armen en benen worden onderzocht en hierdoor kan zeer nuttige informatie over de oorzaak van uw klachten worden gevonden. Uiteindelijk kan er mogelijk sneller een diagnose worden gesteld en kan een beter behandelplan worden gemaakt.

Wanneer een zenuwecho?

Een zenuwecho kan bij veel verschillende aandoeningen van de zenuw nuttige informatie opleveren. Aandoeningen waarbij in het ETZ onder andere een zenuwecho wordt gedaan zijn:

  • Carpale Tunnel Syndroom (een beklemming van de zenuw in de pols)
  • Ulnaropathie (een beklemming van de zenuw in de elleboog)
  • Meralgia paresthetica (een beklemming van de zenuw in de lies)
  • Fibularisneuropathie (een beklemming van de zenuw in de knie)
  • Tarsale Tunnel Syndroom (een beklemming van de zenuw in de enkel)
  • Polyneuropathie
  • Neurofibromatose
  • Traumatische zenuwaandoening
  • Anatomische afwijkingen (bijvoorbeeld schwannoom)

Wetenschappelijk onderzoek

In het ETZ wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan met zenuwecho. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over de Hope Studie.

Topklinisch expertisecentrum

Voor het uitvoeren van zenuwechografie heeft het ETZ de erkenning van topklinisch expertisecentrum ontvangen van de STZ. Dit betekent dat in het ETZ bijzondere kennis en expertise aanwezig is voor deze patiënten en verwijzers. Verder geeft het aan dat het ETZ 24 uur per dag en zeven dagen per week dezelfde hooggekwalificeerde zorg levert en dat medewerkers voortdurend werken aan verbetering hiervan.

Beoordelingscriteria voor deze STZ-erkenning zijn onder andere patiëntgerichtheid, deelname aan professioneel netwerk, wetenschap, multidisciplinaire continuïteit van de patiëntenzorg, innovatie. De erkenning als Topklinisch expertisecentrum geeft dus aan dat er wordt gewerkt in een topklinisch klimaat.