Voorzorggroep Psychiatrie

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

De pre-therapiegroep is een groepsprogramma waarin je kunt kennismaken met verschillende groepstherapievormen zoals die worden aangeboden in het behandelprogramma waarnaar jij bent verwezen (ALK-2 of ALK-3). Je hebt dus al een (verlengde) intake en adviesgesprek gehad en waarschijnlijk ook al een psychologisch onderzoek. Op de eerste plaats is de pre-therapiegroep een programma om te wennen aan groepstherapie. Dit betekent dat je in deze groep kunt nagaan of behandeling middels groepstherapie ook daadwerkelijk bij jou past. Er wordt tijdens de pre-therapie vanuit het behandelteam dan ook samen met jou verder gekeken of de groepsbehandelingen ook daadwerkelijk aansluiten bij jouw hulpvraag en mogelijkheden. Tot slot kan in de pre-therapiegroep wachttijd overbrugd worden tot aan het instromen in de groepsbehandeling waarvoor je geïndiceerd bent. 

De pre-therapiegroep bestaat uit sociotherapie en psychomotorische therapie. De duur van de pre-therapiegroep proberen we te beperken tot 4 weken, het liefst direct voorafgaand aan jouw start aan de behandelgroep.

In de voorzorggroep psychiatrie start je na intake en in deze indicatiefase vindt psychodiagnostisch onderzoek plaats. De uiteindelijke indicatie voor een behandelgroep wordt in deze groep bepaald. De voorzorggroep duurt vijf tot acht weken.

Aanmelding voor intake vindt direct plaats bij de Dagbehandeling. Patiënten kunnen worden verwezen naar het ETZ TweeSteden, polikliniek Psychiatrie.