Lipbandcorrectie

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Correctie van een lipbandje kan zowel in de bovenkaak als in de onderkaak geïndiceerd zijn. Vaak wordt de indicatie gesteld op het moment dat er een spleetje tussen beide voortanden ontstaat.

Een spleetje tussen de voortanden kan volstrekt normaal zijn in het zich ontwikkelende gebit en wordt vaak spontaan gecorrigeerd onder invloed van het doorbreken van beide hoektanden in het blijvende gebit. Blijft er dan een spleetje tussen de voortanden of lukt het de orthodontist niet om met een beugel dit spleetje dicht te krijgen, dan kan er sprake zijn van een lipbandje dat gecorrigeerd moet worden, wil het spleetje tussen de voortanden kunnen verdwijnen.

Poliklinische behandeling

De behandeling vindt plaats op de polikliniek MKA. Eerst geeft de MKA-chirurg met een dunne flexibele naald verdoving tussen de voortanden in de bovenkaak of onderkaak. Nadat de verdoving goed is ingewerkt, kort de MKA-chirurg het lipbandje in, ook aan de kant van het gehemelte. Daarna wordt het wondje gehecht met oplosbare hechtingen. Dit filmpje laat de behandeling zien.

Er is over het algemeen weinig nalast te verwachten.

Meer informatie

Meer informatie over het specialisme Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.