Geneesmiddel provocatietest

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Tijdens het gebruik van geneesmiddelen kunnen klachten optreden door overgevoeligheid.

Dit kan onderzocht worden met een geneesmiddel-provocatietest. Aan de hand van de uitslag kan de arts besluiten of het geneesmiddel gestopt moet worden, of dat het een volgende keer gebruikt mag worden.

Voorbereiding

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat jij of je kind met de inname van antiallergische medicijnen (tenminste) 4 dagen voor de test stopt.

Gebruik je bètablokkers of antidepressiva? Kijk dan hieronder voor belangrijke informatie:

Antidepressiva

Een aantal antidepressiva kan een remmende werking hebben op de test. Als je antidepressiva gebruikt moet je vooraf dit aan de allergoloog doorgeven. Je mag nooit zonder overleg stoppen met deze medicatie.

Bètablokkers

Gebruik jij of je kind bètablokkers-tabletten (bij onder andere hartaandoeningen, hoge bloeddruk of migraine) of bètablokkers-oogdruppels (bij hoge oogboldruk) en is dit nog niet besproken met de behandeld allergoloog? Neem dan voor de test contact op met de polikliniek Allergologie.

Deze middelen kunnen namelijk een allergische reacties versterken en vormen daarom een risico! De noodzaak van de test wordt heroverwogen en er wordt eventueel overlegd met de behandelend arts of met de inname van deze medicatie tijdelijk gestopt kan worden (LET OP: nooit stoppen zonder overleg).

Goed om te weten!

De test duurt ongeveer tot halverwege de middag. Neem eventueel een goed boek, laptop (er is wifi) of ander tijdverdrijf mee. Het is niet de bedoeling dat degene die je brengt bij de test aanwezig blijft. Uiteraard mogen ouders en begeleiders wel bij de test van hun kinderen aanwezig blijven.
De dagbehandeling voor kinderen vindt plaats op de kinderafdeling.

Als je zwanger bent, of wanneer de conditie van jou of je kind is verslechterd (bijvoorbeeld door koorts, kortademigheid of hartklachten) raden wij aan vantevoren contact op te nemen met ons om te beoordelen of de test door kan gaan.

Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test, (het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten, tijdens de test moet u een aantal uren nuchter blijven.). Let op: Er mag geen lunch met sterke allergenen zoals pinda, noot, ei of vis worden meegebracht.

Meenemen naar test!

  • Actuele medicijnlijst of doosjes van medicijnen
  • Tijdverdrijf, zoals boek of laptop. Op de kinderafdeling is speelgoed aanwezig.
  • Als u een specifiek dieet hebt, kunt u het beste zelf iets meenemen. Er mogen geen sterke allergenen zoals pinda, noot, ei of vis meegebracht worden.

Uitvoering van de provocatietest

  • Volwassenen worden verwacht op locatie ETZ Elisabeth, afdeling Dagbehandeling, op de afgesproken tijd.
  • Kinderen worden verwacht op locatie ETZ Elisabeth, Dagbehandeling van het Kindcentrum (Fam), route 80. Je kunt je daar melden om 08.30 uur. Deze afdeling is speciaal ingericht voor de opvang van kinderen.

Voorbereiding door de zorgprofessional

De verpleegkundige meet bloeddruk en pols en legt zo nodig een infuus aan, op aangeven van de arts. Het infuus dient om bij een eventuele allergische reactie snel medicatie te kunnen toedienen. De arts stelt enkele vragen en doet een kort lichamelijk onderzoek.

Verloop test

De provocatie begint meestal met een kleine hoeveelheid van het betreffende geneesmiddel. Als dit goed wordt verdragen, krijg je na een tijd (dit wisselt sterk per geneesmiddel) een hogere dosering.
Zo wordt telkens een grotere dosis gegeven tot uiteindelijk een normale dosering  is bereikt.
Soms wordt de dosering in één keer gegeven.

Belangrijk tijdens de test

Tussen deze verschillende stappen kun je iets voor ter afleiding doen. Belangrijk is wel dat je:

  • op de dagbehandeling blijft (naar buiten om te bijvoorbeeld te roken is niet toegestaan);
  • als je klachten krijgt, dit meldt aan de arts of verpleegkundige;
  • het toilet bezoekt in overleg;
  • tussendoor niets eet of drinkt (water, koffie en thee mag wel).

Omdat voeding de opname van medicijnen in de maag kan vertragen, mag er tijdens de test niet of beperkt gegeten worden. De arts zal aangeven vanaf welk moment je wel mag eten. Voor eten en drinken wordt gezorgd (als je een specifiek dieet hebt, kun je het beste zelf iets meenemen).

Klachten provocatietest

Na de laatste dosering word je nog een tijdje geobserveerd. Als er geen klachten zijn kun je weer naar huis.

In zeldzame gevallen komt de reactie echter alsnog later. Noteer deze verschijnselen zorgvuldig!
Bij onverwachte en/of huidreacties wordt aangeraden om telefonisch contact met de polikliniek Allergologie op te nemen. Mocht de polikliniek niet bereikbaar zijn, dan kun je bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis (bovenaan de website) voor telefonisch overleg met een Allergoloog of de Spoedeisende Hulp.

Uitslag

Tijdens de volgende afspraak bespreekt de Allergoloog de uitslag met je. Hij geeft toelichting op de resultaten van het onderzoek en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor jou of je kind.

Vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek Allergologie.