Angio-oedeem

Snel naar

Laatste update 01 mei 2024

Angio-oedeem betekent zwelling rond de bloedvaten. Het is een variant op netelroos-klachten, waarbij de dieper in de huid gelegen vaatjes open gaan staan. Hierdoor kan een huidgebied, bijvoorbeeld de hele voet of lip of de oogleden, gezwollen zijn door vocht.

Angio-oedeem gaat vaak samen met urticaria, maar kan ook alleen voorkomen.

Diagnose

Het is belangrijk om de oorzaak van de allergische klachten te kennen. Zo kunnen we jou een goed advies geven. Jouw medische voorgeschiedenis is dan van belang om de diagnose te kunnen vaststellen. Hieruit blijkt al vaak welke allergie aan de basis ligt van de klachten. De arts stelt jou veel vragen over de omgeving, leefgewoonten, beroep, ingenomen medicijnen, eerder doorgemaakte ziekten, de aard van de klachten, de omstandigheden waaronder de klachten optreden, verband tussen klachten en het seizoen, huisdieren, en of de ouders allergie(ën) hebben of hadden.

Onderzoek

We voeren op de polikliniek Allergologie diverse testen uit. Zo kunnen bloed- en huidtesten gedaan worden met verschillende allergenen. Vraag je allergoloog voor meer informatie.