Kinderafdeling

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 539 27 53
Route
Etage D

Een opname is geen alledaagse gebeurtenis. Voor een kind niet, maar ook voor de ouders niet. Er kunnen diverse redenen voor een opname zijn, zoals een geplande operatie, of omdat je kind al een tijdje klachten heeft en dat de kinderarts een opname voorstelt om diverse onderzoeken te doen. Daarnaast kan jouw kind acuut ziek worden, waardoor je onverwacht naar het ziekenhuis vertrekt en jouw kind vervolgens moet blijven.

Kinderen die voor andere specialismen worden opgenomen, verblijven ook in het Kindercentrum. Kindergeneeskunde is een apart specialisme, omdat kinderen geen kleine volwassenen zijn. Bovendien kunnen symptomen van ziekten zeer verschillend zijn, afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast speelt bij kinderen de groei en ontwikkeling een belangrijke rol.

Voor bepaalde aandoeningen, zoals astma, diabetes, schisis, syndroom van Down en ADHD, heeft het Kindercentrum speciale behandelteams. Bij zo'n team zijn gespecialiseerde verpleegkundigen betrokken. Ook maken kinderfysiotherapeuten, kinderdiëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen/orthopedagogen en kinderlogopedisten deel uit van het team.

Naast een goede medische behandeling vinden wij een prettige sfeer belangrijk in ons Kindercentrum. Jouw kind moet zich op zijn of haar gemak voelen!
We werken hierbij volgens het principe van Family Centered Care. In de praktijk betekent dit dat wij waar mogelijk met jou als ouder samenwerken. Overleg is één van de sleutelwoorden.
 
Voorbereiding
BeterBoek
CliniClowns
Ouderkamer
Samen op de kamer
Ronald McDonald Huis