ADHD Polikliniek

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 08 10
Route
80 (Fam)

In het Kindercentrum van het ETZ Elisabeth is een ADHD-polikliniek. Bij deze polikliniek wordt jouw kind onderzocht door de kinderarts die de diagnose stelt of jouw kind ADHD heeft. Vervolgens krijg je voorlichting van de ADHD-verpleegkundige.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kinderen met ADHD hebben problemen om hun aandacht bij een spel of taak te houden (aandachtstekort) en zijn daarnaast hyperactief en impulsief. Zij ondervinden hierdoor vaak problemen  thuis, op school en in contacten met andere kinderen.
 
Voorlichting
Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar ADHD bij kinderen. Hieruit blijkt dat  medicijnen een belangrijk onderdeel uitmaken van de behandeling van ADHD. Het is belangrijk dat jij, als ouder/verzorger, en jouw kind goed worden voorgelicht over het ziektebeeld en over de werking en bijwerking van de medicijnen op korte en lange termijn. Tijdens het bezoek bij de ADHD-verpleegkundige komen verschillende onderwerpen uitvoerig aan de orde, zoals het ziektebeeld, de werking en bijwerking van medicijnen op korte en op lange termijn. Je krijgt van de ADHD-verpleegkundige voorlichtingsmateriaal mee naar huis, zodat je een en ander nog eens rustig kunt nalezen.

M.S. Braakhuis

Kinderarts

Ik ben een sociale dokter die verder kijkt dan het protocol. Juist bij kinderen is zorg op maat heel belangrijk.

C.C.J.M. Smeets

Kinderarts

De sociale pediatrie (kindergeneeskunde) heeft mijn speciale aandacht.