Vallen of verwardheid symptomen van corona bij ouderen

15 april 2020

Kwetsbare ouderen die besmet zijn met het coronavirus, hebben vaak niet de gangbare symptomen die daarbij horen. Geriaters waarschuwen daarom om alert te zijn bij verwarring (delier) en valpartijen. Vaak gaat daaronder een infectie schuil, en dat kan dus ook Covid-19 zijn. Dat blijkt uit onderzoek bij achttien ouderen in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)  in Tilburg en één in het Radboudumc in Nijmegen.

Ralf Vingerhoets is geriater (arts gespecialiseerd in ouderengeneeskunde) in het ETZ: “Bij ouderen die kwetsbaar zijn omdat ze meerdere aandoeningen hebben, zie je vaak dat ze bij ons komen met acute verwardheid, een zogenoemd delier, of omdat ze gevallen zijn. We kijken dan altijd heel breed waardoor dat komt. In zo’n onderzoek nemen we van alles mee: lichamelijke kwalen, mentale verandering en omgevingsveranderingen. Hier is ook het lichamelijk en aanvullend (onder meer bloed) onderzoek op gericht. Vaak blijkt dat er een infectie is. Maar al deze patiënten hadden niet de gangbare symptomen van een corona-besmetting, zoals koorts en ademhalingsproblemen. Toch bleken ze besmet.”

Alert

Hoewel het om negentien patiënten gaat, was dat voor de onderzoekers van Radboudumc en ETZ genoeg reden om hun collega’s daar op attent  te maken. Half maart is in een webinar van de wetenschappelijke vereniging, waaraan alle geriaters in Nederland deelnamen, hier extra aandacht voor gevraagd. Vingerhoets: “Bij elke kwetsbare ouderen die tijdens de pandemie binnenkomt met aanknopingspunten voor een infectie, testen we nu ook op corona. Ook als daar geen directe aanwijzingen voor zijn. Want bij deze groep is de uiting van ziekte dus anders dan bij niet kwetsbare patiënten. En in het begin zijn de symptomen misschien minder ernstig, maar het verloop is bij hen juist vaak veel heftiger. Met name bij oudere mannen zijn longproblemen bij corona vaak fataal, dus het is heel belangrijk de besmetting zo vroeg mogelijk te ontdekken en heel alert te zijn.” 

Samenwerken

De ETZ-arts werkte tijdens dit onderzoek nauw samen met zijn collega’s prof. dr. Marcel Olde Rikkert (Radboudumc), Niels van Geldorp (aios UMC Radboud), Everieke de Jong (aios ETZ) en dr. Huub Maas (geriater ETZ). “Het is fijn dat we elkaar ook in deze tijden goed weten te vinden en prima samenwerken door gegevens met elkaar te delen.” Vervolgonderzoek is voorlopig niet gepland. Wel wordt door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een onderzoek naar het ziekteverloop onder 70-plussers geïnitieerd. Vingerhoets: “Dat is een veel breder en langlopend onderzoek, waar meer informatie over het ziektebeloop uit gaat volgen.”