Veelgestelde vragen MijnETZ

Regelt u uw zaken graag digitaal? MijnETZ geeft u als patiënt van het ETZ toegang tot uw medische dossier in ons ziekenhuis. Omdat zo'n verandering veel vragen oproept, hebben we voor u een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

Klik op de vraag en het antwoord wordt getoond.

Wat is MijnETZ?

Met MijnETZ kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medische dossier raadplegen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een vervolgafspraak maken of uitslagen van onderzoeken inzien. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone. Op elk moment, wanneer het u het beste uitkomt. 

Waarom kiest het ETZ voor een patiëntenportaal?

Door het inzetten van een patiëntenportaal wil het ETZ u meer betrekken bij uw behandeling in het ziekenhuis. We willen dat u een ander gesprek kunt voeren in de spreekkamer met uw behandelend arts. In MijnETZ hebben alle patiënten van het ETZ online toegang tot hun medisch dossier.

Wat kan ik allemaal in MijnETZ?

In MijnETZ kunt u:

 • een overzicht zien van al uw ziekenhuisafspraken;
 • controle en telefonische afspraken maken, wijzigen of annuleren bij uw polikliniek;
 • uzelf op een wachtlijst zetten om eventueel eerder terecht te kunnen;
 • uitslagen van laboratoriumonderzoek en radiologie-uitslagen inzien. Deze staan zeven dagen na verwerking in uw dossier;
 • vragenlijsten invullen en terugsturen;
 • vragen stellen aan uw behandelend arts of verpleegkundige via een bericht (inclusief beeldmateriaal);
 • een machtiging krijgen voor het dossier van uw kinderen (tot 12 jaar) of een patiënt waarvan u curator of mentor bent;
 • herhaalrecepten aanvragen;
 • brieven van het ETZ inzien;
 • uw medisch paspoort printen.

Nieuwe informatie wordt dagelijks via mail aangekondigd, zoals uitslagen, brieven en afspraken.

Vanaf wanneer kan ik gebruikmaken van MijnETZ?

MijnETZ gaat live op 31 maart 2018, tegelijkertijd met het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD). Vanaf dan kunt u het patiëntenportaal gebruiken nadat u zich de eerste keer aangemeld heeft met een activatiecode. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen van het portaal en willen graag dat u zich realiseert dat het portaal bij het eerste gebruik nog niet gevuld is. Bepaalde informatie zetten we over, maar veel informatie zal niet zichtbaar zijn in MijnETZ vanwege ICT-beperkingen.

Wat kost MijnETZ?

Het gebruik van MijnETZ is gratis.

Heb ik speciale apparatuur of computerprogramma@s nodig?

Voor het gebruik van MijnETZ heeft u geen speciale apparatuur of computerprogramma’s nodig. Wat u wél nodig heeft:

 • een pc, laptop, smartphone of een tablet (Apple of Android)
 • een internetverbinding
 • een internetbrowser zoals Internet Explorer, Safari of Google Chrome
 • het programma Acrobat reader om pdf-bijlagen te openen
Werkt MijnETZ op alle apparaten en via alle browsers?

Ja, MijnETZ werkt op alle apparaten (smartphones, tablets, PC’s en laptops) en via alle browsers. U kunt MijnETZ gebruiken via een app op een smartphone of tablet. De app biedt nog niet alle mogelijkheden die de website heeft.

Belangrijk om te weten: er kan slechts op één apparaat tegelijkertijd ingelogd worden in MijnETZ.

Hoe kan ik mij de eerste keer aanmelden voor MijnETZ?

Patiënten die toegang willen tot MijnETZ krijgen een activatiecode tijdens een poliklinisch bezoek of opname. Met deze code kunt u inloggen en uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. U gebruikt de activatiecode slechts één keer. Als u bent aangemeld, kunt u de code weggooien.

Hoe werkt het inloggen voor patiënten in MijnETZ?

De inlogmethode die het ETZ gekozen heeft, is de twee factor authenticatie. Dat wil zeggen dat u eerst inlogt met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vervolgens ontvangt u een bevestigingscode via de e-mail.

Nadat u zich voor MijnETZ hebt aangemeld met de activatiecode kunt u op elk moment en via iedere computer inloggen in MijnETZ. Het werkt als volgt: nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevuld, ontvangt u via de mail een code. Deze vult u in op het inlogscherm. Direct daarna kunt u in MijnETZ uw medisch dossier raadplegen.

Let op: elke keer als u opnieuw inlogt, krijgt u weer een nieuwe code toegestuurd. U kunt de code steeds maar één keer gebruiken. De normen waaraan de gebruikersnaam, het wachtwoord en het aantal inlogpogingen moeten voldoen, komen overeen met de normen die gelden voor DigiD. Het ETZ heeft niet voor de DigiD inlog gekozen omdat we dan niet de mobiele app kunnen gebruiken van Mijn ETZ.

Wat is MijnETZ @lite@?

Patiënten kunnen gebruikmaken van de ‘lite’ versie van MijnETZ met als voordeel dat u een vragenlijst kunt invullen voordat u naar uw afspraak in het ziekenhuis komt. Met deze ‘lite’ versie heeft u echter nog geen inzicht in uw dossiergegevens.

Voor de ‘lite’-versie hoeft u zich niet te identificeren met uw identiteitsbewijs en hoeft u ook niet naar het ziekenhuis te komen. Polikliniekmedewerkers kunnen u aanmelden met informatie uit de verwijzing van de huisarts of andere zorginstelling.

Kan ik vragen stellen over een andere patiënt via MijnETZ?

Nee, MijnETZ is een persoonlijk medisch dossier. U kunt dus alleen vragen stellen over uzelf aan uw behandelend arts via MijnETZ.

Kunnen mijn partner en ik samen één MijnETZ-account hebben?

Dat is niet mogelijk. Omdat medische informatie vertrouwelijk is, heeft elke volwassene die via MijnETZ inzicht wil in zijn dossier een eigen account nodig.

Kan ik iemand voor MijnETZ-account machtigen?

De Nederlandse wet biedt zeer weinig mogelijkheden om iemand te machtigen. U kunt alleen iemand laten machtigen als die persoon ‘wilsonbekwaam’ is. Dat moet worden uitgesproken door de rechtbank. Voor kinderen geldt het volgende:

 • Bij kinderen tot twaalf jaar krijgen de ouders toegang tot MijnETZ.
 • Kinderen van twaalf tot zestien jaar moeten hun ouders zelf toestemming geven voor MijnETZ. 
 • Bij kinderen van zestien jaar en ouder kunnen de ouders in principe niet meer in het dossier van hun kind, tenzij het kind ‘wilsonbekwaam’ is.

Meer informatie vindt u op de pagina toegang gemachtigden MijnETZ.

Wanneer kan ik een afspraak maken?

U kunt alleen na goedkeuring van de specialist een afspraak maken. U vindt in MijnETZ onder 'Een afspraak plannen' een planningsticket waarmee de afspraak gemaakt kan worden. Ook kunt u een verzoek sturen voor een afspraak. Als de specialist daarmee akkoord gaat, dan wordt hiervoor ook een ticket uitgezet mits deze afspraak geen combinatieafspraak is. Combinatieafspraken kunnen (nog) niet gemaakt worden via MijnETZ. 

In het ETZ plannen we afspraken tot 10 weken vooruit. Dit doen we omdat bezetting van poliklinieken en operatieprogramma's niet verder dan 10 weken vooruit bekend zijn. Dit betekent voor jou als patiënt dat je niet verder dan 10 weken vooruit een controleafspraak kunt maken met een arts op onze poliklinieken.

Verder is het goed te weten dat wij ook in de gaten houden of het u gelukt is om een afspraak te maken via MijnETZ.nl. Dat doen we met een vervaldatum van het planningsticket. Na de vervaldatum krijgt de polikliniek een signaal zodat ze contact met u kunnen opnemen.

U krijgt alle specialisten van het specialisme te zien als u de afspraak maakt. We vragen u uitdrukkelijk om een afspraak te maken bij uw eigen specialist, omdat dat de zorgcontinuïteit en dus kwaliteit van zorg voor u zo hoog mogelijk maakt. Daarnaast kunt u, mits dat mogelijk is, kiezen voor een locatie waarop u graag geholpen wilt worden. Het verschilt per specialisme wat mogelijk is.

Hoe krijg ik een melding van nieuwe berichten in MijnETZ?

U krijgt maximaal één keer per dag via de e-mail een notificatie dat er een bericht klaarstaat in MijnETZ, ook als meerdere notificaties op één dag binnenkomen. Zo voorkomen we dat u overstelpt wordt met tal van e-mails.

Hoe kan ik communiceren met mijn dokter?

U kunt in principe niet rechtstreeks communiceren met uw behandelend specialist. U stuurt een berichtje via MijnETZ en dit berichtje komt binnen op de polikliniek. De polikliniekassistent stuurt het berichtje door naar de betreffende specialist. Met deze berichten kunt u foto’s en video’s meesturen.

Afhankelijk van de aard en urgentie van uw vraag wordt u zo snel mogelijk geholpen. Let wel, u kunt alleen communiceren met die specialisten waar u een behandelrelatie mee heeft.

Ik heb gehoord over video visits. Wat zijn dat?

Video visits zijn videoconferences tussen zorgverlener en patiënt en mogen ingezet worden in plaats van een polikliniekafspraak (herhaalconsult) in het ziekenhuis. Video visits zijn een prettig middel voor mensen die minder goed ter been zijn of patiënten die ver weg wonen en een korte routinecontrole hebben. Zij kunnen op deze manier thuis aan de keukentafel met hun zorgverlener praten. Video visits lopen straks via een beveiligde lijn in het patiëntenportaal.  

Bij livegang van Ons EPD op 31 maart 2018 wordt gestart met een pilot van Neurochirurgie en het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Brabant. Deze specialismen komen in aanmerking omdat veel van hun patiënten niet uit de directe omgeving van het ETZ komen. Andere afdelingen kunnen gefaseerd uitgerold worden als de pilots met goed gevolg afgesloten zijn. 

Tot hoe ver vooruit kan ik mijn afspraak plannen?

In het ETZ plannen we afspraken tot 10 weken vooruit. Dit doen we omdat bezetting van poliklinieken en operatieprogramma's niet verder dan 10 weken vooruit bekend zijn. Dit betekent voor jou als patiënt dat je niet verder dan 10 weken vooruit een controleafspraak kunt maken met een arts op onze poliklinieken.

Kan ik een afspraak annuleren via MijnETZ?

Ja, u kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren annuleren. U heeft de mogelijkheid een reden op te schrijven waarom de afspraak geannuleerd wordt, maar dat is geen verplichting. We verzoeken u wel om dat altijd aan te geven. 

Deze annulering wordt als een soort e-mailbericht naar de polikliniek gestuurd zodat met u contact opgenomen kan worden als de afspraak beter niet geannuleerd had kunnen worden. Bovendien komt het verzoek tot de afspraak terug op de werklijst te staan zodat u indien nodig ook via die weg wederom een afspraak kunt krijgen.

Hoe werkt het met herhaalrecepten?

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via MijnETZ. Deze kunnen vervolgens naar de gewenste apotheek gestuurd worden. Het blijft wel van belang dat wij als zorgverleners u op de hoogte stellen als het recept verstuurd is. Dat doen we telefonisch of via de berichtenoptie in MijnETZ.

Wat kan ik vinden onder dossiergegevens?

Dit is een overzicht van vastgestelde diagnoses, allergieën, medicatie, medische voorgeschiedenis en de familieanamnese. Medicatie en allergieën kunt u ook zelf aanleveren en ter beoordeling voorleggen aan uw behandelend specialist. Een specialist kan echter ook besluiten met bepaalde medicatie of allergieën niets te doen omdat het geen invloed heeft op het behandelproces.

Kan ik alles zien wat mijn dokter noteert?

Besloten is dat we met de livegang op 31 maart 2018 de gespreksverslagen nog niet meteen met u delen. Het ziekenhuis werkt nu aan een plan om alle notities, gespreksverslagen en dergelijke op een nader te bepalen tijdstip na livegang alsnog online te zetten. Vanaf dat moment kunt u precies zien wat de specialist opgeschreven heeft.

De verwachting is dat dit over enkele jaren een verplichting wordt vanuit de overheid. Ook de radiologische foto's zijn (vooralsnog) niet zichtbaar voor patiënten. 

Welke brieven kan ik inzien?

Alle brieven die verstuurd worden naar huisartsen en specialisten over de patiënt zijn direct online inzichtelijk. Het is goed uzelf te realiseren dat eventuele uitslagen in brieven eerder online te lezen zijn dan de uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoeken zelf, die u dus mogelijk nog niet heeft besproken met uw specialist. We geven u hierin regie om de keuze te maken wel of niet deze brieven te bekijken.

Omdat de werkprocessen in het ziekenhuis nog verder aangepast worden na livegang kan één briefvorm nog gebruikt worden voor onderling overleg zonder dat deze online komt te staan. 

Welke persoonsgegevens kan ik zelf aanpassen in MijnETZ?

U kunt zelf de volgende gegevens aanpassen:

 • het adres;
 • het telefoonnummer thuis, op het werk en het mobiele nummer;
 • er kan aangepast worden welk telefoonnummer de voorkeur heeft;
 • het e-mailadres.
Hoeveel van de afspraken en/of opnames kan ik terugzien in MijnETZ?

U kunt de afspraken en/of opnames tot vijf jaar in het verleden terugzien. Uitslagen van onderzoeken kunt u tot vijftien jaar in het verleden terugzien.

De toekomst kunt u tien weken vooruitzien (de boekingshorizon).

 

Als ik ben opgenomen, kan ik dan alles zien in MijnETZ?

U kunt gewoon inloggen op MijnETZ tijdens uw opname. Afspraken die tijdens uw opname gemaakt worden op de kliniek zijn niet inzichtelijk. Ook de gegevens die de zorgverleners noteren tijdens de opname kunnen (vooralsnog) niet meegelezen worden. Wel zijn labresultaten, PA-uitslagen en radiologieverslagen in te zien zoals normaal en zeven dagen na het definitief worden daarvan.

Hoe zie ik in MijnETZ een telefonische afspraak?

Voor elke afspraak die inzichtelijk is in MijnETZ wordt een tijdstip benoemd. Een tijdsbestek vermelden (zoals tussen 13.00 en 17.00 uur) is dus niet langer mogelijk. Dat komt ten goede aan onze service voor u als patiënt. Dit vergt wel wat aanpassingen op de poliklinieken en zoals u zich waarschijnlijk realiseert zal bij uitloop ook het tijdstip kunnen verschuiven. 

Welke zorgverleners buiten het ziekenhuis kunnen mijn dossier inzien?

Soms komt u bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de waarnemend huisarts op de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Maar dat kan alleen met uw toestemming. Meer informatie hierover vindt u via www.etz.nl/medischdossierdelen

Wanneer komt een uitslag online?

Labresultaten, radiologie-uitslagen en uitslagen van de patholoog-anatoom (PA-uitslagen) komen zeven dagen nadat de uitslag geautoriseerd is online. De radiologische beelden komen niet in MijnETZ.

Het kan voorkomen dat u de uitslag van een bepaald onderzoek eerder ziet in MijnETZ dan dat u met uw arts heeft gesproken. Daarom ziet u dan ook een disclaimer die u waarschuwt voor eventuele tegenvallende uitslagen.

In welke talen is MijnETZ beschikbaar?

MijnETZ is beschikbaar in het Nederlands. Ook alle correspondentie met uw zorgverleners zal in het Nederlands verlopen.

Hoe kan ik het MijnETZ-account weer opheffen?

U kunt altijd uw MijnETZ-account weer opheffen. Ga daarvoor naar de afdeling Patiëntenregistratie. Na opheffen kunt u niet meer inloggen. Uw berichten blijven bewaard in het Elektronisch Patiënten Dossier. Wilt u zich opnieuw aanmelden voor MijnETZ? Volg dan de standaard procedure.

Is mijn dossier al volledig gevuld bij de start?

Nee, dit is nog niet het geval. Houd er rekening mee dat uw dossier vanaf de start nog niet gevuld is. Medisch inhoudelijke informatie bijvoorbeeld is in het begin nog niet zichtbaar in MijnETZ. Dit verandert natuurlijk zodra u gebruik gaat maken van MijnETZ. Dan wordt uw dossier geleidelijk opgebouwd.

Is er een app voor MijnETZ beschikbaar?

Ja, die is er. Voor zowel Android als iOS is een app beschikbaar. Deze heet ‘MyChart’ en daarin kun je kiezen voor MijnETZ. Zo kun je altijd en overal bij je gegevens! Belangrijk om te weten: er kan slechts op één apparaat tegelijkertijd ingelogd worden in MijnETZ.

Let op: als u gebruik wilt maken van MijnETZ moet u zich de eerste keer aanmelden bij de polikliniek waar u onder behandeling bent of de afdeling Patiëntenregistratie bij de hoofdingang. U krijgt dan een activatiecode. Met deze code kunt u inloggen en uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.

Hoe kan ik verder betrokken worden bij de ontwikkeling van MijnETZ?

Leuk dat u enthousiast bent! Meld u aan via patientervaring@etz.nl en houd onze Facebookpagina in de gaten voor komende bijeenkomsten.

Ga naar de Facebook-pagina van het ETZ