De Physician Assistant

In Nederland wordt de vraag naar meer en betere zorg steeds groter. Dit komt omdat mensen ouder worden, de medische problemen complexer worden en patiënten meer behoefte hebben aan informatie en overleg. De Physician Assistant, kortweg PA, helpt in deze behoefte te voorzien.

De PA is niet alleen opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen maar voegt ook iets toe: de PA heeft meer tijd en ruimte voor contact en uitwisseling van informatie met patiënten. Door deze verdeling van taken tussen artsen en PA’s kunnen er meer patiënten worden geholpen en neemt de patiëntentevredenheid toe.

Wat kan de Physician Asisstant voor je doen?

De PA houdt zelfstandig spreekuur, doet onderzoek en brengt de klachten van de patiënt in kaart. Ook kun je de PA op de afdeling ontmoeten in de functie van zaalarts waar de PA het medisch inhoudelijk beleid coördineert, net als een arts-assistent of basisarts doet.  De PA stelt de diagnose bij (gangbare) aandoeningen binnen het specialisme en kan bij bijzonderheden met de medisch specialist overleggen en om advies vragen. De PA is bevoegd om zelfstandig een behandelplan op te stellen en medisch voorbehouden handelingen uit te voeren, zoals is afgesproken met de medisch specialist en volgens de wet BIG. De PA begeleidt patiënten binnen het specialisme met hun ziekte en is deskundig op het gebied van geneeskundig specialistische zorg.

De voordelen voor jou als patiënt

Onderzoek heeft aangetoond dat inzet van PA’s leidt tot:

  • Betere kwaliteit van zorg
  • Hoge patiëntentevredenheid
  • Meer doelmatige organisatie van zorg
  • Minder en kortere wachttijden
  • Meer tijd voor de patiënt

Registratie en titel

In de opleiding ‘Master Physician Assistant (MPA)’ heeft de PA een brede kennis opgedaan. Na voltooiing van deze studie krijg je de titel Master of Science (MSc). Physician Assistant is dan ook een beschermde titel die gevoerd mag worden na het succesvol afronden van deze master, registratie in het kwaliteitsregister van de NAPA èn registratie in het BIG-register. Een registratie is geldig voor vijf jaar. VIa scholing en werkervaring moet de PA aantonen dat hij/zij up-to-date blijft. Als aan de wettelijke eisen wordt voldaan, kan de PA zich na vijf jaar herregistreren.

Als je wilt nagaan of iemand geregistreerd is als PA kun je dat in het BIG-register opzoeken.

Overige bronnen

Wil je meer informatie over de functie en de bevoegdheden van de Physician Assistant, bekijk dan diverse informatiebronnen op de site van de NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants), de beroepsvereniging van de PA’s.


 

Physician Assistants

B.B. Cozijnsen

Physician Assistant (PA) Orthopedie

Ik vind het belangrijk om naar de hele patiënt te kijken en goed te luisteren naar wat een patiënt écht belangrijk vindt.

Maud van Dongen

Physician Assistant Neurologie

Ik werk op de poli neurologie. Teamlid van MS-centrum Midden-Brabant, medeverantwoordelijk voor medische zorg aan en begeleiding van mensen met Multiple Sclerose

N. Embregts-Huijbregts

Physician Assistant (PA) Longgeneeskunde

Door de continuïteit die ik als PA (Physician Assistant) bied, ben ik een vast aanspreekpunt voor patiënten, verpleegkundigen, specialisten en andere disciplines.

Veronieke Geenen-Rijniers

Physician Assistant Neurologie

Medische zorg op de stroke-unit. Door de continuïteit die ik als PA bied, ben ik een vast aanspreekpunt voor patiënten, verpleegkundigen, specialisten en andere disciplines

H. Goeree

Physician Assistant

In mijn werk streef ik naar hoogwaardige persoonlijke integrale zorg

Marloes van Heeswijk

Physician Assistant

Door actief naar elkaar te luisteren kunnen we zorg op maat leveren, daar sta ik voor

C.E.M. Kokken-Michelbrink

Physician Assistant

Aanspreekpunt bij het oncologische traject binnen MDL. Betrokkenheid en goede begeleiding zorgen ervoor dat patiënten zich gehoord voelen.

Tom van Logten

Physician Assistant IC

Als Physician Assistant op de Intensive Care draag ik zorg voor vitaal bedreigde patiënten en werk ik nauw samen met het multidisciplinaire team binnen het ETZ

Joyce Verhagen - Op 't Hoog

Physician Assistant IC

Medische zorg verlenen aan vitaal bedreigde patiënten met multidisciplinaire aanpak en oog voor familieparticipatie - dat is mijn drijfveer

Stas Ploumen

Physician Assistant Oogheelkunde

Ik probeer een vast aanspreekpunt te zijn voor de patiënten, verpleegkundigen/medisch assistenten, specialisten en andere disciplines

Daphne van der Pol

Physician Assistant

Koen Schults

Physician assistant Cardiologie

Als PA kijk ik breed naar de patiënt en specialiseer daarnaast verder op het gebied van imaging en acute zorg. Mijn rijke ziekenhuiservaring is hierbij een pré

Eelke Sliedrecht

Physician assistant (PA) KNO

Enthousiaste betrokken zorgprofessional, met oor voor uw klacht

Menno Vergeer

Physician Assistant

Physician Assistant binnen de maag-, darm-, en leverziekten. Voor mij staat centraal de patiënt nauw te betrekken in het gehele proces