Verpleegafdeling en dagbehandeling Oncologie (TweeSteden)

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 465 54 50 of (013) 465 53 45
Bezoektijden
14.00 - 20.00 uur
Route
Oncologie, 1e verdieping

Op de verpleegafdeling Oncologie op locatie ETZ TweeSteden streven wij naar het optimaal verlenen van zorg aan mensen met kanker. Tevens is er een klein percentage van de bedden voor neurologische- en interne patiënten. Ons doel is veilige en verantwoorde zorg te bieden en ook rekening te houden met de privacy en comfort van elke patiënt.

Duidelijke en prettige communicatie met jou en jouw naasten vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij informatie over onze werkwijze opgeschreven. Wij hopen hiermee goede zorg te kunnen verlenen, en een voor jou en ons zo prettig mogelijke sfeer te creëren.

Om je comfort te verhogen bestaat de mogelijkheid om:

  • op dinsdag en donderdag een gratis ontspannende (voet)massage te ontvangen;
  • afleiding te vinden in aangeboden muziek;
  • een ontspannende geur te kunnen laten verdampen.

Huiskamer op verpleegafdeling Oncologie
(Dag)opname

Ons enthousiaste team bestaat uit: twee teamleiders, oncologieverpleegkundigen, verpleegkundigen, leerling verpleegkundigen, stagiaires, gastteammedewerkers en secretaresses. Zij ondersteunen je tijdens jouw (dag)opname.

De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg die je nodig hebt. Samen met de leerling-verpleegkundigen en stagiaires bespreken zij met jou de gang van zaken. En zij geven uitleg over het verloop van de opname, de behandeling of het onderzoek waarvoor je komt. Je kunt met vragen bij de verpleegkundigen terecht.

Naast de verpleegkundigen zijn er afdelingsecretaresses aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor het inplannen van onderzoeken tijdens opname, inplannen van jouw chemokuren en maken van controleafspraken. De gastteammedewerkers verzorgen jouw maaltijden en ondersteunen in de zorg.

Op de afdeling zijn twee arts-assistenten die samen met de oncoloog het beleid, in overleg met jou, bepalen. Iedere dag wordt er visite gelopen bij je.