Verpleegafdeling en dagbehandeling Oncologie (TweeSteden)

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 54 50 of (013) 221 53 45
Bezoektijden
14.00 - 20.00 uur
Route
Oncologie, 1e verdieping

Op de verpleegafdeling Oncologie op locatie ETZ TweeSteden streven wij naar het optimaal verlenen van zorg aan mensen met kanker. Tevens is er een klein percentage van de bedden voor neurologische- en interne patiënten. Ons doel is veilige en verantwoorde zorg te bieden en ook rekening te houden met de privacy en comfort van elke patiënt.

Duidelijke en prettige communicatie met jou en jouw naasten vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij informatie over onze werkwijze opgeschreven. Wij hopen hiermee goede zorg te kunnen verlenen, en een voor jou en ons zo prettig mogelijke sfeer te creëren.

Om je comfort te verhogen bestaat de mogelijkheid om:

  • op dinsdag en donderdag een gratis ontspannende (voet)massage te ontvangen;
  • afleiding te vinden in aangeboden muziek;
  • een ontspannende geur te kunnen laten verdampen.

Huiskamer op verpleegafdeling Oncologie

Ook is er een start gemaakt met vrijwilligers in de huiskamer van afdeling Oncologie. Je kunt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend inlopen om in huiselijke sfeer een kopje koffie/thee te drinken en gezamenlijk de lunch te nuttigen. De gastvrouw probeert een fijne sfeer te creëren.

Zij biedt ruimte voor een praatje en kan ontspannende activiteiten aanbieden. Even van de patiëntenkamer af kan jou een goede afleiding geven om op dat moment niet aan jouw zorgen te denken.

(Dag)opname

Op afdeling Oncologie worden patiënten opgenomen voor onderzoek, chemotherapie en klachten na het toedienen van de chemotherapie. Hier vinden ook andere behandelingen plaats zoals immunotherapie, bloedtransfusies, beenmergonderzoeken, blaasspoelingen en ontlastende puncties.

Dat geldt ook voor patiënten met onderzoeken behorende bij interne- en neurologische aandoeningen.

Als in de loop van de behandeling thuis problemen ontstaan, kun je telefonisch contact opnemen met afdeling Oncologie voor advies of antwoord op vragen. Het telefoonnummer staat bovenaan deze pagina.

Ons enthousiaste team bestaat uit: twee teamleiders, oncologieverpleegkundigen, verpleegkundigen, leerling verpleegkundigen, stagiaires, gastteammedewerkers en secretaresses. Zij ondersteunen je tijdens jouw (dag)opname.

De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg die je nodig hebt. Samen met de leerling-verpleegkundigen en stagiaires bespreken zij met jou de gang van zaken. En zij geven uitleg over het verloop van de opname, de behandeling of het onderzoek waarvoor je komt. Je kunt met vragen bij de verpleegkundigen terecht.

Naast de verpleegkundigen zijn er afdelingsecretaresses aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor het inplannen van onderzoeken tijdens opname, inplannen van jouw chemokuren en maken van controleafspraken. De gastteammedewerkers verzorgen jouw maaltijden en ondersteunen in de zorg.

Op de afdeling zijn twee arts-assistenten die samen met de oncoloog het beleid, in overleg met jou, bepalen. Iedere dag wordt er visite gelopen bij je.