O.P. van der Jagt
Orthopedisch chirurg en traumatoloog

Snel naar

Over mij

Na mijn opleiding tot orthopedisch chirurg en traumatoloog, die ik deels in het toenmalige St. Elisabeth ziekenhuis heb gevolgd, mocht ik terugkeren in Tilburg (inmiddels gefuseerd tot Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis).

Ik heb mij toen verder gespecialiseerd in revisie operaties van heup- en knieprothesen. In deze periode heb ik mij ook verder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling rondom infecties bij gewrichtsprothesen waarbij we nauw samenwerken met medisch microbiologen en infectiologen.

Slijtage en heupprothesen

Ik houd mij met name bezig met orthopedische aandoeningen van de onderste ledematen, in het bijzonder op het gebied van slijtage en heupprothesen die om welke reden dan ook niet meer goed functioneren. Verder houd ik mij bezig met ongevalschirurgie met name ook van de onderste ledematen en in het bijzonder breuken rondom gewrichtsprothesen.

Opleiden

Binnen het ETZ leiden we nieuwe orthopedisch chirurgen op. De gehele vakgroep draagt hier aan bij. Ik zet mij in om het onderwijs voor de orthopeden in opleiding te optimaliseren. Daarnaast leiden we binnen onze afdeling ook physician assistants op. Ook hier houd ik mij specifiek mee bezig.

Van advies tot operatie

Ons vak is de afgelopen jaren sterk veranderd. Vroeger werden patiënten vaak pas door de huisarts doorverwezen bij een ernstige slijtage waarbij het plaatsen van een prothese vaak onontkoombaar was. Tegenwoordig zien wij patiënten gelukkig meestal in een eerder stadium. Wanneer het gewricht namelijk nog niet volledig versleten is, zijn er vaak alternatieve oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysiotherapie, de juiste pijnstilling, leefstijladviezen of andere operaties dan gewrichtsvervangende ingrepen.

Gewrichtsvervangende operatie

Iedere patiënt is uniek en samen met de patiënt zullen we tot een zo goed mogelijke oplossing komen. Vaak kunnen we veel winst boeken met bovenstaande alternatieve behandelingen, maar wanneer pijn of andere beperkingen te invaliderend zijn, kan een gewrichtsvervangende operatie natuurlijk heel veel winst in kwaliteit van leven opleveren. Het is voor mij steeds weer samen met de patiënt afwegen wat we gaan doen. Dat varieert van advies tot operatie.

Van het leven genieten

Ik hoor regelmatig ouderen zeggen dat ze zo graag actief met de kleinkinderen iets willen gaan doen of dat ze zo graag nog op reis willen of weer lekker willen wandelen en fietsen, maar dat pijn dit tegenhoudt. Maar ook op jonge leeftijd kan slijtage van de heup of knie optreden met alle gevolgen en beperkingen van dien. Ook in die situaties moeten we tot een zo goed mogelijke oplossing komen voor nu en in de toekomst. Het is zeer dankbaar werk om mensen die niet goed ter been zijn door pijn en stijfheid, weer mobiel te krijgen zodat ze weer van het leven kunnen genieten.

BIG-registratie: 29063264601

Aandachtsgebieden

 • Primaire en revisie heupprothesiologie
 • Knieprothesiologie
 • Traumatologie
 • Infectie bij gewrichtsprothese

Studie & opleiding

 • 1998-2005 geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • 2005-2008 Promotie onderzoek Erasmus MC Rotterdam, afdeling orthopedie
 • 2008-2015 specialisatie orthopedie in Rotterdam en Tilburg
 • 2016 fellowship heup en fellowship knie, ETZ
 • 2017-heden orthopeed bij ETZ

Onderzoek & publicaties

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik verschillende toepassingen onderzocht om met behulp van biofysische stimuli, zoals bijvoorbeeld schokgolven (hoog energetische drukgolven) of met behulp van stamcellen, meer bot te maken. Dit kan zinvol zijn bij botontkalking, maar ook als er lokaal te weinig bot is door bijvoorbeeld een ongeval, infectie of voorgaande ingrepen. Tegenwoordig houd ik me nog steeds bezig met vervolgonderzoeken op dit gebied. Dit doe ik in samenwerking met collega’s van het Erasmus MC Rotterdam en het UMC Utrecht.

Daarnaast doe ik in samenwerking met de afdeling medische microbiologie van het ETZ onderzoek naar de diagnostiek bij verdenking op infectie bij gewrichtsprothesen. Binnen het ETZ doen wij ook mee aan een landelijk onderzoek naar de beste behandeling bij lekkende wonden na het plaatsen van een heup- of knieprothese, de zogenaamde LEAK-studie.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), waaronder werkgroep heup en werkgroep orthopedische infecties
 • Nederlandse Vereniging voor Orthopedische Traumatologie (NVOT)