dr. H.P. Aben
Neuroloog

Snel naar

Over mij

Sinds 1 mei 2023 werk ik als neuroloog in het ETZ te Tilburg. Mijn opleiding tot neuroloog heb ik ook hier mogen volgen, waarbij ik heb geleerd de neurologie in de volle breedte uit te oefenen. Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan naar het voorspellen van cognitief herstel na een beroerte. Daarnaast heb ik mij verdiept in functionele neurologische stoornis bij prof. Jon Stone in Edinburgh, Schotland en in dementie en neuropsychiatrie in het Alzheimercentrum in het AmsterdamUMC.

Al van jongs af aan ben ik enorm geïnteresseerd in de werking van de hersenen. Als neuroloog houd ik mij met name bezig met patiënten die problemen ervaren in het denkvermogen. Voor veel aandoeningen in de neurologie geldt helaas dat er geen mogelijkheden bestaan om de ziekte te stoppen. Ik vind het dan ook extra belangrijk om samen te streven naar de best mogelijke kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld door gericht behandeling in te zetten op klachten die kunnen worden behandeld of door de focus te verleggen van wat er niet goed gaat naar wat er wel goed gaat.

Ik zie daarnaast patiënten met aandoeningen die op het raakvlak van neurologie en psychiatrie zitten. Aandoeningen waar regelmatig op reguliere onderzoeken geen structurele afwijkingen zijn gevonden, maar waar toch een patiënt en de naasten vastlopen. Ik zie het als een uitdaging om samen met de patiënt te onderzoeken hoe we het tij kunnen keren en kunnen werken aan herstel.

BIG-registratie: 19916478801

Aandachtsgebieden

 • Algemene neurologie
 • Dementie en cognitieve stoornissen
 • Gedragsneurologie; aandoeningen op het raakvlak tussen de neurologie en psychiatrie
 • Functionele neurologische stoornis (FNS)
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Studie & opleiding

 • 2006-2012 studie geneeskunde ErasmusMC Rotterdam
 • 2014-2023 opleiding tot neuroloog in het ETZ Tilburg
 • 2016-2022 promotie op cognitieve stoornissen na een beroerte aan het UMC in Utrecht

 

Onderzoek & publicaties

 • Een overzicht van mijn publicaties kun je vinden op PubMed via de volgende link.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse vereniging voor neurologie (NVN)
 • American academy of neurology (AAN)
 • Functional neurological disorder society (FNDS)