Traumachirurgie Verpleegafdeling (ETZ Elisabeth B1)

Snel naar

Laatste update 28 april 2024

Heb je een trauma of val meegemaakt waarbij mogelijk een botbreuk of andere lichamelijk letsel is ontstaan? Dan is de kans groot dat je verblijft op de verpleegafdeling Traumachirurgie. Op deze afdeling worden patiënten opgenomen voor de traumachirurgen of voor de orthopedisch chirurgen.

De verpleegkundige zorg op de afdeling Traumachirurgie mag (hoog)complex genoemd worden. Veel (multi)trauma patiënten komen hier namelijk via de Spoedeisende Hulp of Intensive- of mediumcare afdeling. Je vindt de afdeling op Etage B, kamers 1 t/m 16 op locatie ETZ Elisabeth.

 • Wie komt u tegen?

  Wie werken er op de afdeling Traumachirurgie?

  • één teamleider
  • een physician assistant
  • een arts-assistent chirurgie en arts-assistent orthopedie (zaalartsen)
  • verpleegkundigen
  • afdelingssecretaresses
  • zorgassistenten
  • servicemedewerkers
  • leerlingen en stagiaires van verschillende opleidingen.

  Hoe werken wij?

  Op verpleegafdeling Traumachirurgie werken we met kamertoewijzing. Dit wil zeggen dat u per dag een vaste verpleegkundige krijgt toegewezen. Om de continuïteit te waarborgen, proberen wij een verpleegkundige meer dan één dag voor dezelfde patiënten te laten zorgen. Dat is wel zo prettig voor u.

  Op de afdeling werkt een physician assistant, een arts-assistent chirurgie en een arts-assistent orthopedie. In overleg met u leggen zij samen met de traumachirurg of de orthopedisch chirurg het beleid vast. Dagelijks wordt er bij u visite gelopen.

  De afdeling werkt samen met verschillende disciplines om u te allen tijde de best mogelijke zorg te verlenen: fysiotherapie, revalidatiearts, diëtetiek, ergotherapie, wondverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, geriatrisch verpleegkundigen/geriater, diabetesverpleegkundigen, psychologie, psychiatrie, medisch maatschappelijk werk en het team geestelijke verzorging.

  Hoofdbehandelaar

  Uw behandelend medisch specialist, uw hoofdbehandelaar, is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De hoofdbehandelaar overlegt met de afdelingsarts en de afdeling en is, zo nodig, aanwezig bij de gesprekken en loopt zo mogelijk bij u visite. Het kan zijn dat de specialist die u gesproken hebt op de polikliniek een andere medisch specialist is dan die van de afdeling. Het kan ook voorkomen dat een waarnemend specialist u bezoekt bij afwezigheid van uw hoofdbehandelaar, bijvoorbeeld in avond, nacht en weekenddiensten of vanwege vakantie of nascholing.

 • Gang van zaken

  Uitleg over de gang van zaken tijdens uw opname en andere voorzieningen binnen het ziekenhuis vindt u in de folder “opname op etage B” en de folder “wegwijs”. Deze folders en specifieke informatie over uw opname krijgt u op de polikliniek of aan het begin van uw opname.

  Contactpersoon

  Eén persoon uit uw directe omgeving wordt gevraagd als contactpersoon op te treden. Deze contactpersoon wordt dagelijks telefonisch geïnformeerd en kan zelf zowel mondeling als telefonisch nog informatie vragen. Met deze informatie dient de contactpersoon anderen op de hoogte houden.

  Bezoektijden

  Onze bezoektijden staan bovenaan deze pagina, bij de contactinformatie.

  Vragen?

  Artsen en verpleegkundigen informeren u over de behandeling en verzorging tijdens uw verblijf in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Met vragen en problemen kunt u altijd bij hen terecht.

Voorbereiden op

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 21 31

Bezoektijden
ma t/m vr 14.00-20.00 uur
za en zo 11.0 -20.00 uur

Route
Etage B kamers 1-16

Pagina delen?