Onderzoek bij Liesbreukcentrum Brabant

Liesbreukcentrum Brabant

Opereren volgens de nieuwste technieken

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van operatietechnieken en materialen voor de matjes die we bij deze operaties gebruiken. In het Liesbreukcentrum Brabant word je geopereerd volgens de hoogste internationale standaard. De chirurgen die hier werkzaam zijn, worden constant bijgeschoold in de meest geavanceerde nieuwe operatietechnieken en werken met de nieuwste materialen.

Onderzoek naar operatietechnieken; Lichtenstein, TIPP of TREPP?

Om aan te tonen dat bepaalde materialen en operatietechnieken nog beter zijn dan de huidige standaard technieken die worden gebruikt, wordt in het Liesbreukcentrum Brabant wetenschappelijk onderzoek gedaan om de behandeling van liesbreuken te verbeteren.

In 2012 werd een groot klinisch onderzoek afgerond, de TULIP Trial. De resultaten laten zien dat één van de nieuwe operatietechnieken, de zogenaamde TIPP-techniek, betere resultaten zou geven dan de huidige Lichtenstein- techniek. Bij de Lichtenstein-techniek wordt het matje bij de liesbreuk aan de voorkant van de buikwand geplaatst. Bij de TIPP-techniek wordt het matje aan de achterkant van de buikwand geplaatst. Bij de TIPP-techniek gaven patiënten aan minder last te hebben van de complicatie ‘chronische postoperatieve pijn’ en bleek deze groep patiënten weer sneller aan het werk te zijn gegaan. Sindsdien wordt in het Liesbreukcentrum Brabant de TIPP techniek gebruikt als standaard techniek voor de open benadering / benadering van voren van een liesbreuk.

Vanaf mei 2014 werd gestart met een nieuw klinisch onderzoek (ENTREPPMENT trial), een vervolg op het hierboven genoemde Tilburgse onderzoek. Nu doen ook drie andere ziekenhuizen mee: het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede, het RadboudUMC in Nijmegen en het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.

Samen slaan we de handen ineen om uit te zoeken welke van de twee nieuwste operatietechnieken het beste is om chronische pijnklachten na een liesbreukoperatie te voorkomen. In dit onderzoek wordt TIPP-techniek met de TREPP-techniek vergeleken. De technieken lijken erg op elkaar: hetzelfde kunststof matje wordt gebruikt en het matje wordt op dezelfde plek (achterkant buikwand) geplaatst om de buikwand te verstevigen en de liesbreuk te verhelpen.

Het verschil tussen de twee operatietechnieken is de plek van de snee: Bij de TIPP-techniek wordt de snee geplaatst ter hoogte van de bult van de liesbreuk. Bij de TREPP-techniek is dat 2 cm hoger. De lengte van de snede blijft hetzelfde. Onderzocht wordt of de plek van de snee uitmaakt voor de resultaten na liesbreukoperaties.

Begin dit jaar (2017) zijn alle patiënten geïncludeerd voor het onderzoek. De eerste resultaten verwachten we medio 2018 te kunnen presenteren.

Liesbreuk app

In het Liesbreukcentrum Brabant zijn we dagelijks bezig met het verbeteren van de behandeling van een liesbreuk door middel van wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk aspect daarvan is het verkrijgen van een beter inzicht in het klachtenpatroon, zowel vóór als na de operatie. Het is namelijk bekend dat een klein deel van de patiënten lange tijd liesklachten kan hebben na een liesbreukoperatie. Momenteel worden pijnklachten en het niveau van functioneren na een operatie uitgevraagd tijdens een polibezoek of door middel van papieren pijndagboekjes of enquêtes.

Wij hebben een nieuwe applicatie ontwikkeld voor smartphones en tablets om het klachtenpatroon en functioneren rondom een liesbreukoperatie beter in kaart te brengen. De applicatie kan voor de operatie op je smartphone geïnstalleerd worden (iPhone of Android). De app zal je daarna dagelijks verschillende simpele, korte vragen stellen, bijvoorbeeld: “Hoeveel liespijn heb je?”. Deze simpele vragen komen tevoorschijn wanneer je jouw telefoon opent (Android) of je krijgt een melding wanneer er een vraag klaar staat om te beantwoorden (iPhone).

Vlak voor de operatie en twee weken daarna stellen we meer vragen, daarna neemt het af. Tot op heden wordt deze manier van vragen stellen niet als vervelend of opdringerig ervaren door onze patiënten. De gegeven antwoorden zijn dagelijks inzichtelijk voor de behandelend arts en onderzoekers. Wij denken dat we op deze moderne manier nog beter geïnformeerd kunnen worden over het verloop van uw klachten rondom een operatie, vergeleken met de ‘ouderwetse’ manier van verzamelen van gegevens door papieren vragenlijsten. Op deze manier willen we de operatieve behandeling van een liesbreuk nog verder verbeteren.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op de polikliniek kan het zijn dat de arts je vraagt of je ook wilt deelnemen aan het onderzoek met de liesbreuk app voor smartphone of tablet. Op de polikliniek is dan een informatiepakketje beschikbaar met een activatiecode voor de app.