Meer hulp bij MijnETZ

Veelgestelde vragen MijnETZ

Regel jij je zaken graag digitaal? MijnETZ geeft jou als patiënt van het ETZ toegang tot je medische dossier in ons ziekenhuis. Omdat zo’n verandering veel vragen oproept, hebben we voor jou een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

Klik op de vraag en het antwoord wordt getoond.

 • Wat is MijnETZ?

  Met MijnETZ kun je in een beveiligde digitale omgeving jouw persoonlijke medische dossier raadplegen. Bijvoorbeeld zelf een vervolgafspraak maken of uitslagen van onderzoeken inzien. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone. Op elk moment, wanneer het jou het beste uitkomt.

 • Waarom kiest het ETZ voor een patiëntenportaal?

  Met een patiëntenportaal wil het ETZ jou meer betrekken bij je behandeling in het ziekenhuis. We willen dat jij een ander gesprek kunt voeren in de spreekkamer met je arts. In MijnETZ hebben alle patiënten van het ETZ online toegang tot hun medisch dossier.

 • Wat kan ik allemaal in MijnETZ?

  In MijnETZ kun je:

  • een overzicht zien van al je ziekenhuisafspraken;
  • controle en telefonische afspraken maken, wijzigen of annuleren bij je polikliniek;
  • jezelf op een wachtlijst zetten om eventueel eerder terecht te kunnen;
  • uitslagen van laboratoriumonderzoek en radiologie-uitslagen inzien. Deze staan zeven dagen na verwerking in jouw dossier;
  • vragenlijsten invullen en terugsturen;
  • vragen stellen aan je arts of verpleegkundige via een bericht (met beeldmateriaal);
  • een machtiging krijgen voor het dossier van je kinderen (tot 12 jaar) of een patiënt waarvan je curator of mentor bent;
  • herhaalrecepten aanvragen;
  • brieven van het ETZ inzien;
  • je medisch paspoort printen.

  Van nieuwe informatie krrijg je dagelijks een mail, zoals uitslagen, brieven en afspraken.

 • Heb ik speciale apparatuur of een apart computerprogramma nodig?

  Voor het gebruik van MijnETZ heb je geen speciale apparatuur of computerprogramma’s nodig. Wat je wél nodig hebt:

  • een pc, laptop, smartphone of een tablet (Apple of Android)
  • een internetverbinding
  • een internetbrowser zoals bijvoorbeeld MS Edge (of Internet Explorer), Safari of Google Chrome
  • het programma Acrobat reader om pdf-bijlagen te openen

 • Werkt MijnETZ op alle apparaten en via alle browsers?

  Ja, MijnETZ werkt op alle apparaten (smartphones, tablets, PC’s en laptops) en via alle browsers. Je kunt MijnETZ gebruiken via een app op een smartphone of tablet. De app biedt nog niet alle mogelijkheden die de website heeft.

  Belangrijk om te weten: er kan slechts op één apparaat tegelijkertijd ingelogd worden in MijnETZ.

 • Hoe kan ik mij de eerste keer aanmelden voor MijnETZ?

  Patiënten die toegang willen tot MijnETZ krijgen een activatiecode tijdens een poliklinisch bezoek of opname. Met deze code log je in en maak je je eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan. Je gebruikt de activatiecode slechts één keer. Als je bent aangemeld, kun je de code weggooien.

 • Hoe werkt het inloggen voor patiënten in MijnETZ?

  De inlogmethode die het ETZ gekozen heeft, is de twee factor authenticatie. Dat wil zeggen dat je eerst inlogt met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarna krijg je een bevestigingscode via de e-mail.

  Nadat je je voor MijnETZ hebt aangemeld met de activatiecode kun je op elk moment en via iedere computer inloggen in MijnETZ. Het werkt als volgt: nadat je je gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevuld, krijg je via de mail een code. Deze vul je in op het inlogscherm. Direct daarna raadpleeg je in MijnETZ je medisch dossier.

  Let op: elke keer als je opnieuw inlogt, krijg je weer een nieuwe code toegestuurd. Je kunt de code steeds maar één keer gebruiken. De normen waaraan de gebruikersnaam, het wachtwoord en het aantal inlogpogingen moeten voldoen, zijn hetzelfde als die voor DigiD.

  Het ETZ heeft niet voor de DigiD inlog gekozen omdat we dan niet de mobiele app kunnen gebruiken van MijnETZ.

 • Wat is MijnETZ lite?

  Patiënten kunnen gebruikmaken van de ‘lite’ versie van MijnETZ met als voordeel dat je een vragenlijst kunt invullen voordat je naar je afspraak in het ziekenhuis komt. Met deze ‘lite’ versie heb je alleen nog geen inzicht in je dossiergegevens.

  Voor de ‘lite’-versie hoef je je niet te identificeren met je identiteitsbewijs en hoef je ook niet naar het ziekenhuis te komen. Polikliniekmedewerkers kunnen jou aanmelden met informatie uit de verwijzing van de huisarts of andere zorginstelling.

 • Kan ik iemand voor MijnETZ-account machtigen?

  De Nederlandse wet biedt zeer weinig mogelijkheden om iemand te machtigen. Je kunt alleen iemand laten machtigen als die persoon ‘wilsonbekwaam’ is. Dat moet worden uitgesproken door de rechtbank. Voor kinderen geldt het volgende:

  • Bij kinderen tot twaalf jaar krijgen de ouders toegang tot MijnETZ.
  • Kinderen van twaalf tot zestien jaar moeten hun ouders zelf toestemming geven voor MijnETZ.
  • Bij kinderen van zestien jaar en ouder kunnen de ouders in principe niet meer in het dossier van hun kind, tenzij het kind ‘wilsonbekwaam’ is.

  Meer informatie vind je op de pagina toegang gemachtigden MijnETZ.

 • Wanneer kan ik een afspraak maken?

  Je kunt alleen na goedkeuring van de specialist een afspraak maken. Je vindt in MijnETZ onder ‘Een afspraak plannen’ een planningsticket waarmee je de afspraak kunt maken. Ook kun je een verzoek sturen voor een afspraak. Als de arts daarmee akkoord gaat, dan wordt hiervoor ook een ticket uitgezet, mits deze afspraak geen combinatieafspraak is. Combinatieafspraken kunnen (nog) niet gemaakt worden via MijnETZ.

  In het ETZ plannen we afspraken tot 10 weken vooruit. Dit doen we omdat bezetting van poliklinieken en operatieprogramma’s niet verder dan 10 weken vooruit bekend zijn. Dit betekent voor jou als patiënt dat je niet verder dan 10 weken vooruit een controleafspraak kunt maken met een arts op onze poliklinieken.

  Verder is het goed te weten dat wij ook in de gaten houden of het jou gelukt is om een afspraak te maken via MijnETZ.nl. Dat doen we met een vervaldatum van het planningsticket. Na de vervaldatum krijgt de polikliniek een signaal zodat ze contact met jou kunnen opnemen.

  Je krijgt alle specialisten van het specialisme te zien als je de afspraak maakt. We vragen je uitdrukkelijk om een afspraak te maken bij jouw eigen specialist, omdat voor jouw zorgverlening en behandeling het beste is. Daarnaast kun je, mits dat mogelijk is, kiezen voor de locatie waar je graag geholpen wilt worden. Het verschilt per specialisme wat mogelijk is.

 • Hoe kan ik communiceren met mijn dokter?

  Je kunt in principe niet rechtstreeks communiceren met jouw specialist. Je stuurt een berichtje via MijnETZ en dit berichtje komt binnen op de polikliniek. De polikliniekassistent stuurt het berichtje door naar de specialist. Met deze berichten kun je foto’s en video’s meesturen.

  Afhankelijk van de aard en urgentie van jouw vraag helpen we jou zo snel mogelijk. Let wel, je kunt alleen contact opnemen met die specialisten waar je onder behandeling bent.

 • Ik heb gehoord over video visits. Wat zijn dat?

  Video visits zijn videoconferences tussen zorgverlener en patiënt en mogen ingezet worden in plaats van een polikliniekafspraak (herhaalconsult) in het ziekenhuis. Video visits zijn een prettig middel voor mensen die minder goed ter been zijn of patiënten die ver weg wonen en een korte routinecontrole hebben. Zij kunnen op deze manier thuis aan de keukentafel met hun zorgverlener praten. Video visits lopen via een beveiligde lijn in het patiëntenportaal.

 • Tot hoe ver vooruit kan ik mijn afspraak plannen?

  In het ETZ plannen we afspraken tot 10 weken vooruit. Dit doen we omdat bezetting van poliklinieken en operatieprogramma’s niet verder dan 10 weken vooruit bekend zijn. Dit betekent voor jou als patiënt dat je niet verder dan 10 weken vooruit een controleafspraak kunt maken met een arts op onze poliklinieken.

 • Kan ik een afspraak annuleren via MijnETZ?

  Ja, je kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren annuleren. Je hebt de mogelijkheid een reden op te schrijven waarom de afspraak geannuleerd wordt, maar dat is niet verplicht. We vragen je wel om dat altijd aan te geven.

  Deze annulering sturen we naar de polikliniek zodat een medewerker met jou contact kan opnemen als de afspraak beter niet geannuleerd had kunnen worden. Bovendien komt het verzoek tot de afspraak terug op de werklijst te staan zodat je indien nodig ook via die weg wederom een afspraak kunt krijgen.

 • Hoe werkt het met herhaalrecepten?

  Herhaalrecepten vraag je aan via MijnETZ. Deze sturen we daarna naar de gewenste apotheek. De zorgverlener laat het je weten als het recept verstuurd is, telefonisch of via de berichtenoptie in MijnETZ.

 • Wat kan ik vinden onder dossiergegevens?

  Dit is een overzicht van vastgestelde diagnoses, allergieën, medicatie, medische voorgeschiedenis en de familieanamnese. Medicatie en allergieën kun je ook zelf aanleveren en ter beoordeling voorleggen aan je specialist. Een specialist kan ook besluiten met bepaalde medicatie of allergieën niets te doen omdat het geen invloed heeft op het behandelproces.

 • Kan ik alles zien wat mijn dokter noteert?

  Besloten is dat we met de livegang op 31 maart 2018 de gespreksverslagen nog niet meteen met jou delen. Het ziekenhuis werkt nu aan een plan om alle notities, gespreksverslagen en dergelijke op een nader te bepalen tijdstip na livegang alsnog online te zetten. Vanaf dat moment kun je precies zien wat de specialist opgeschreven heeft.

  De verwachting is dat dit over enkele jaren een verplichting wordt vanuit de overheid. Ook de radiologische foto’s zijn (vooralsnog) niet zichtbaar voor patiënten.

 • Welke brieven kan ik inzien?

  Alle brieven die we versturen naar huisartsen en specialisten over de patiënt zijn direct online inzichtelijk. Het is goed je te realiseren dat eventuele uitslagen in brieven eerder online te lezen zijn dan de uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoeken zelf, die je dus mogelijk nog niet hebt besproken met je specialist. We geven je hierin regie om de keuze te maken wel of niet deze brieven te bekijken.

  Omdat de werkprocessen in het ziekenhuis nog verder aangepast worden na livegang kan één briefvorm nog gebruikt worden voor onderling overleg zonder dat deze online komt te staan.

 • Als ik ben opgenomen, kan ik dan alles zien in MijnETZ?

  Je kunt tijdens je opname gewoon inloggen op MijnETZ. Afspraken die tijdens je opname gemaakt worden op de kliniek zijn niet inzichtelijk. Ook de gegevens die de zorgverleners noteren tijdens de opname kunnen (vooralsnog) niet meegelezen worden. Wel zijn labresultaten, PA-uitslagen en radiologieverslagen in te zien zoals normaal en zeven dagen na het definitief worden daarvan.

 • Hoe zie ik in MijnETZ een telefonische afspraak?

  Voor elke afspraak die inzichtelijk is in MijnETZ wordt een tijdstip benoemd. Een tijdsbestek vermelden (zoals tussen 13.00 en 17.00 uur) is dus niet langer mogelijk. Dat komt ten goede aan onze service voor jou als patiënt. Dit vergt wel wat aanpassingen op de poliklinieken en zoals je je waarschijnlijk realiseert kan bij uitloop ook het tijdstip verschuiven.

 • Wanneer komt een uitslag online?

  Labresultaten, radiologie-uitslagen en uitslagen van de patholoog-anatoom (PA-uitslagen) komen zeven dagen nadat de uitslag geautoriseerd is online. De radiologische beelden komen niet in MijnETZ.

  Het kan voorkomen dat je de uitslag van een bepaald onderzoek eerder ziet in MijnETZ dan dat je met je arts hebt gesproken. Daarom waarschuwt een disclaimer je voor eventuele tegenvallende uitslagen.

 • Hoe kan ik het MijnETZ account weer opheffen?

  Je kunt altijd je MijnETZ-account weer opheffen. Ga daarvoor naar de afdeling Patiëntenregistratie. Na opheffen kun je niet meer inloggen. Je berichten blijven bewaard in het Elektronisch Patiënten Dossier. Wil je je opnieuw aanmelden voor MijnETZ? Volg dan de standaard procedure.

 • Is mijn dossier al volledig gevuld bij de start?

  Nee, dit is nog niet het geval. Houd er rekening mee dat jouw dossier vanaf de start nog niet gevuld is. Medisch inhoudelijke informatie bijvoorbeeld is in het begin nog niet zichtbaar in MijnETZ. Dit verandert natuurlijk zodra je gebruik gaat maken van MijnETZ. Dan wordt je dossier geleidelijk opgebouwd.

 • Is er een app voor MijnETZ beschikbaar?

  Ja, die is er. Voor zowel Android als iOS is een app beschikbaar. Deze heet ‘MyChart’ en daarin kun je kiezen voor MijnETZ. Zo kun je altijd en overal bij je gegevens! Belangrijk om te weten: er kan slechts op één apparaat tegelijkertijd ingelogd worden in MijnETZ.

  Let op: als je gebruik wilt maken van MijnETZ moet je je de eerste keer aanmelden bij de polikliniek waar je onder behandeling bent of de afdeling Patiëntenregistratie bij de hoofdingang. Je krijgt dan een activatiecode. Met deze code log je in en maak je een eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan.