Historie Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Op 1 augustus 1954 begon tandarts P.M.J. Moolhuysen met een praktijk voor chirurgische tandheelkunde in het rooms-katholieke St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Een ambitieus ziekenhuis, dat in de naoorlogse periode alle chirurgische disciplines in huis haalde. Moolhuysen was opgeleid bij professor Hut, die als staflid verbonden was aan de afdeling Algemene Heelkunde van het Academisch Ziekenhuis in Groningen.

Op verzoek van de in 1953 in het St. Elisabeth Ziekenhuis gestarte plastisch chirurg Hage werd een ‘dental surgeon’ (MKA-chirurg) aangesteld ter ondersteuning van de aangezichtschirurgie.
Hage was in Tilburg opgeleid en had nadien zijn opleiding uitgebreid in het Frenchy Hospital in Bristol (Engeland).

Pioniers

Destijds bestond het tandheelkundig specialisme mondheelkunde en chirurgische prothetiek, zoals het aanvankelijk werd genoemd, nog niet. Dit specialisme werd voor het eerst erkend op 26 juli 1956, nadat de pioniers van het vak, waaronder collega Moolhuysen, aannemelijk hadden gemaakt dat er behoefte bestond aan een chirurgische tandheelkundige discipline.

Naast eerdergenoemde afdeling Plastische Chirurgie droeg ook de in 1951 opgerichte afdeling Neurochirurgie (nu het grootste neurochirurgisch centrum van Nederland) bij aan de ontwikkeling van de MKA-chirurgie in Tilburg.

Nieuwe technieken en uitbreiding team

Vanaf 1 mei 1982, met de komst van de in Nijmegen opgeleide S.J.T. Warringa lag het accent meer op de klinische behandeling.

Warringa introduceerde de chirurgische technieken voor de behandeling van kaakstandafwijkingen in Tilburg. Ook de schisischirurgie werd vanaf die tijd in teamverband gedaan.

In 1989, met de komst van J. Hes, opgeleid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, breidt de afdeling zich opnieuw uit, nu tot drie kaakchirurgen. Implantologie wordt binnen de afdeling geïntroduceerd. Eind 1992 volgt J.P.O. Scheerlinck de heer Moolhuysen op. De nieuwe kaakchirurg is afkomstig uit Vlaanderen, en is deels opgeleid in Leuven en deels in Arnhem.

Eind 1999 komt de vierde MKA-chirurg in de maatschap, A. van Veen, opgeleid te Groningen. In 2007 treedt L. Smets toe als vijfde MKA-chirurg, in 2008 gevolgd door mevrouw S.A.H. Stolk als zesde MKA-chirurg. Op 1 januari 2012 treedt collega Warringa terug uit de maatschap op 60-jarige leeftijd. Per 15 september van dat jaar treedt dr. E. Nout toe tot de maatschap.
In 2016 gaat J. Hes genieten van zijn pensioen en wordt opgevolgd door MKA-chirurg dr. B. v. Loon.
In 2022 is Dr. Scheerlinck met pensioen gegaan en de heer A. Gul is in 2022 toegetreden tot de maatschap.

Opleiding

Sinds 1999 heeft de afdeling een erkenning voor de perifere specialistenopleiding, samen met initieel het Leids Universitair Medisch Centrum en momenteel met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Vanuit Rotterdam is altijd één arts-assistent in opleiding werkzaam binnen de maatschap. Daarnaast is er een samenwerking met de Belgische opleiding tot MKA-chirurg, waardoor er ook altijd drie Belgische arts-assistenten in opleiding binnen de maatschap werken.

Het specialisme Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie wordt in Tilburg in zijn volle omvang beoefend. Sinds 2000 is de Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie in Nederland (zoals in nagenoeg alle Europese landen) gebaseerd op zowel een tandheelkundige als een geneeskundige vooropleiding.