Virale hepatitis

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

Hepatitis is een ontsteking van de lever, die vaak wordt veroorzaakt door een virus. In Nederland zijn er naar schatting 120.000 personen drager van het hepatitis B- of C-virus. Mensen weten vaak niet dat zij besmet zijn, omdat de ontsteking ook zonder klachten kan verlopen. Een chronische hepatitis B- of C-infectie kan na verloop van tijd een leverbeschadiging (cirrose) geven. Daardoor werkt de lever minder goed. Er zijn risicofactoren waardoor mensen besmet kunnen raken, bijvoorbeeld door drugsgebruik, onbeschermd seksueel contact, plaatsen van tatoeages en piercings met besmette naalden. Voor meer informatie over virale hepatitis B en C, kijk op de website van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

Behandeling

De beslissing om wel of niet te behandelen hangt van vele factoren af zoals duur en ernst van de ontsteking, bijwerkingen en kans van slagen van de behandeling. Wanneer behandeling noodzakelijk is, kijken we samen naar de beste medicijnen. Alle medicijnen moeten tijdens gebruik gecontroleerd worden op bijwerkingen. Dat gebeurt met bloedonderzoek en tijdens controle op de polikliniek door de behandelend arts en verpleegkundige.