Slaapapneu (OSAS)

Snel naar

Laatste update 06 mei 2024

Het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) is een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis, waarbij intensief snurken en herhaaldelijke obstructies van de bovenste luchtweg (ademstops) tijdens de slaap voorkomen.

Deze slaapstoornis komt vaak voor en kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, het sociale leven en het dagelijks functioneren van de persoon in kwestie. OSAS geeft vaak gevolgen als een verhoogde bloeddruk, minder concentratie, chronische vermoeidheid en in ernstige gevallen hartziekten en beroerte. De verminderde concentratie en vermoeidheid zorgt op zijn beurt voor een groter risico op bijvoorbeeld verkeersongevallen.

Oorzaken

Tijdens de slaap ontspannen de spieren zich, zo ook de spieren in het keelgebied. Hierdoor zakken de zachte weefsels van gehemelte, huig en tong naar achteren, waardoor er een afsluiting /vernauwing kan ontstaan. Deze vernauwing wordt beïnvloed door een aantal factoren:

 • de bouw van de luchtwegen
 • overgewicht
 • alcohol en medicijnen
 • roken
 • slaaphouding
 • neuspassage (doorgankelijkheid van de neus)

Diagnose

Diagnose en behandeling vinden plaats in een multidisciplinaire aanpak van de aandoening. Dat betekent dat de patiënt meerdere specialisten ziet zoals de neuroloog, longarts, KNO-arts en MKA-chirurg.

De ernst van de aandoening wordt uitgedrukt in de apnoe/hypnoe index (AHI) wat ongeveer betekent het aantal ademstops en de duur hiervan, gedurende de slaap. Die wordt gemeten met een slaaponderzoek in het ziekenhuis of thuis gedurende de slaap ‘s nachts (polysomnografie). Hierbij wordt een aantal dingen geregistreerd:

 • het aantal ademstops;
 • de duur van de ademstops;
 • de invloed op het zuurstofgehalte in het bloed;
 • het hartritme;
 • bloeddruk.

Dit onderzoek verloopt vaak via de neuroloog en/of longarts.

Behandeling

Masker

Er zijn diverse mogelijkheden om OSAS te behandelen. Vaak wordt eerst gestart met gedragsverandering. Bijvoorbeeld door af te vallen en minder alcohol te drinken en te roken.

Als deze behandeling onvoldoende effectief is, werd vroeger gebruik gemaakt van een mond- of neusmasker waardoor met een continue positieve luchtdruk de ademweg gedurende de slaap werd opengehouden (CPAP-masker of therapie).

Ondanks de hoge effectiviteit ervaren veel patiënten het masker als hinderlijk en belastend, waardoor ze deze onvoldoende dragen en het masker dus onvoldoende effectief is.

Tandheelkundig apparaat

OSAS kan ook veroorzaakt worden door een afwijkende stand van de boven- of onderkaak. De laatste jaren zijn in de mond gedragen tandheelkundige apparaten populair in de behandeling van deze aandoening. Zulke apparaten (mandibulaire repositie apparaat of MRA) verplaatsen de onderkaak in een voorwaartse positie waardoor de spieren die aan de onderkaak vastgehecht zitten, de bovenste luchtweg openhouden tijdens de slaap. Deze apparaten blijken een effectief alternatief voor het masker; veel patiënten ervaren deze apparaten als minder belastend.

Bij het aanmeten van zo’n apparaat wordt eerst het kaakgewricht grondig onderzocht omdat de continue voorwaartse verplaatsing van de onderkaak ook op de tandenstand (scheefstand van de tanden) invloed kan hebben. In zeer ernstige gevallen kan het zelfs wenselijk zijn dat de MKA-chirurg de onderkaak, soms zelfs boven- en onderkaak, corrigeert om beide (of enkel de onderkaak) definitief naar voren te plaatsen (osteotomie van de kaak).

Bekijk hieronder de video over het aanmeten van een MRA.

 

NVTS

Het ETZ is gespecialiseerd in slaapapneu. We hebben een centrum voor patienten met slaapstoornissen: het slaapcentrum. Ook zijn de MKA-chirurgen lid van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Meer informatie

Wil je meer informatie over slaapapneu? Lees dan de folder.