Bisfosfonaat

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Wat zijn bisfosfonaten?

Bisfosfonaten zijn medicijnen die de internist of huisarts voorschrijft tijdens de behandeling van een aantal botziekten.
Een van de bijwerkingen van bisfosfonaten is het ontstaan van osteonecrose in de kaak. Daardoor kan ernstig botverlies optreden. Bisfosfonaatgebruik kan ook gevolgen hebben voor bloederige tandheelkundige behandelingen. Of dat zo is, hangt vooral af van de manier van toediening: oraal of via het infuus.

Orale bisfosfonaten

Orale bisfosfonaten worden vooral voorgeschreven bij osteoporose. Door het gebruik van bisfosfonaten neemt de kans op botbreuken af. Bij de orale inname is de kans op osteonecrose van de kaken vrij klein. Vooral als het middel minder dan drie jaar is gebruikt en geen corticosteroïden (een medicijn) zijn gebruikt.

INTRAVENEUZE BISFOSFONATEN

Bij toediening van de medicatie via een infuus ligt dat anders. Deze fosfonaten worden meestal toegediend bij een kwaadaardige aandoening en/of botkanker. Het medicijn kan daarom niet zomaar stopgezet worden. Bovendien verlaagt het stoppen van de medicatie niet gelijk de kans op osteonecrose.
Het is dus van belang om je focus-vrij te maken voordat je intraveneuze bisfosfonaten toegediend krijgt. Als blijkt dat je alsnog een tandheelkundige behandeling (bijvoorbeeld een extractie) moet ondergaan, dan heeft dat consequenties voor de behandeling.

RICHTLIJNEN BIJ EXTRACTIE OF ANDERE INVASIEVE BOTINGREEP

Ten eerste word je op de hoogte gesteld van de kans op het ontstaan van osteonecrose in de kaken. Vervolgens moeten de volgende richtlijnen aangehouden worden.

VOOR DE BEHANDELING

Een week van te voren begin je met het spoelen met een chloorhexidine spoelmiddel. Ook heb je instructies gekregen voor een optimale mondhygiëne. Er wordt antibiotica voorgeschreven.

NA DE BEHANDELING

•    Zacht dieet.
•    Twee maal daags spoelen met chloorhexidine.
•    Antibioticagebruik nog een week voortzetten.
•    Het is belangrijk dat de heling van de wond goed in de gaten wordt gehouden. Indien er toch osteonecrose ontstaat, dan moet er naar gekeken worden door de kaakchirurg.

TOT SLOT

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek MKA-chirurgie.

Meer informatie over het specialisme Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.