P.J. Bijlstra | Intensivist

P.J. Bijlstra

Intensivist

Door een reëel verwachtingspatroon te scheppen, kan ik helpen.

Ik heb de vooropleiding tot internist gevolgd in Arnhem en Nijmegen en ben daarna opgeleid tot intensivist in Nijmegen. Ik ben in 2003 in het ETZ komen werken. Ik ben hier fulltime intensivist.

Snelle diagnose en therapie

De dynamiek van de intensive care trekt me aan. Mensen kunnen hier heel ziek binnenkomen. We moeten dan heel snel de diagnose stellen en de therapie starten. Dit is een grote IC en we hebben - uitgezonderd hartchirurgie - alle specialismen ter beschikking in ons ziekenhuis. De meest complexe behandelingen kunnen we zelf uitvoeren. Voor traumapatiënten en neurochirurgie zijn wij zelfs tertiair verwijzingscentrum. Het komt dus zelden voor dat wij patiënten moeten overplaatsen naar een andere IC.

Ik werk nauw samen met alle andere behandelaren die betrokken zijn bij patiënten op de IC, zoals andere specialisten, de fysiotherapeut en de diëtist. Ik heb iedereen nodig en doe er alles aan om dat goed te coördineren. Daarom vindt er dagelijks een groot multidisciplinair overleg (MDO) plaats over al onze patiënten. In discussies over patiënten wil ik altijd de onderste steen boven krijgen. Soms chargeer ik een beetje, om te komen tot een duidelijk standpunt.

Reëel verwachtingspatroon

In mijn werk heb ik veel contact met patiënten en vooral familieleden. In de gesprekken ben ik empathisch maar ook eerlijk. Ik vind het belangrijk dat mensen goed begrijpen wat de problemen zijn en wat ze kunnen verwachten. Door duidelijke uitleg te geven en een reëel verwachtingspatroon te scheppen, kan ik daarbij helpen.

BIG-registratie: 59041354001

Studie & opleiding

 • 1984-1985 Propedeuse Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen
 • 1985-1990 Doctoraalfase Geneeskunde te Nijmegen
 • 1990-1993 Co-assistentschappen - Arts-examen (15-01-93) te Nijme­gen
 • 1993-1996  Arts-onderzoeker aan het U.M.C. St. Radboud te Nijmegen
 • 01-04-1996 Start opleiding tot internist in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem
 • 01-05-1999 Voortzetting opleiding tot internist in het U.M.C. St. Radboud te Nijmegen
 • 01-11-2000 Start opleiding tot intensivist aan het U.M.C. St. Radboud te Nijmegen
 • 01-04-2001 Registratie als internist
 • 01-11-2002 Registratie als intensivist: intensivist in UMC St. Radboud te Nijmegen
 • 01-01-2003 - heden: intensivist in ETZ te Tilburg

Onderzoek & publicaties

 1. Bijlstra PJ, Smits P. Een cluster van cardiovasculaire risikofactoren. Meer Cardiovas­culaire Casuistiek (Erasmus Publishing) 1994;15‑1­8.
 2. Bijlstra PJ, Smits P, Lutterman J, Thien T. The effect of long term ACE‑inhib­iti­on on endothelial function in patients featuring the insulin resistance syndrome. J Cardiovasc Pharmacol 1995;25:658-664.
 3. Bijlstra PJ, Lutterman J, Russel FG, Thien T, Smits P. Interaction of sulphonyl­urea derivatives with vascular KATP channels in man. Diabetologia 1996;39:1083-1090.
 4. Bijlstra PJ, Arend d JACJ, Lutterman J, Russel FG, Thien T, Smits P.  Blockade of vascular ATP‑sensitive potassium channels reduces the vasodilator response to ischemia in humans. Diabetologia 1996;39:1562‑1568.
 5. Bijlstra PJ, Postma CT, Boo de T, Thien Th. Clinical and biochemical criteria in the detection of renal artery stenosis. J Hypertension 1996;14:1033­-1040. 
 6. Postma CT, Bijlstra PJ, Rosenbusch G, Thien Th. Pattern recognition of loss of early systolic peak by Doppler ultrasound has a low sensitivity in the detection of renal artery stenosis. J Hum Hypertens 1996;10:181‑184. 
 7. Bijlstra, P. J., F. G. Russel, T. Thien, J. A. Lutterman, and P. Smits. Effects of Tolbutamide on Vascular ATP‑Sensitive Potassium Channels in Humans. Horm Metabol Res 1996;9:512‑516.
 8. Smits P, Bijlstra PJ, Russel FG, Lutterman JA, Thien T. Cardiovascular effects of sulphonylurea derivatives. Diabetes Res Clin Pract 1996;31 Suppl:55‑59.
 9. Netea RT, Bijlstra PJ, Lenders JW, Smits P, Thien T. Influence of the arm position on intra‑arterial blood pressure measurement. J Hum Hypertens 1998;12:­157-160
 10. Bijlstra P. Diabetes Mellitus; Medicatie in de 21e eeuw. Diabetes & het Hart 2000;2:22-23
 11. Bijlstra P, van Ginneken EE, Huls M, van Dijk R, Smits P, Rongen GA. Glyburide inhibits dipyridamole-induced forearm vasodilation but not adenosine-induced forearm vasodilation. Clin Pharmacol Ther 2004;75(3):147-56.
 12. Van den Berg PJ, Bijlstra PJ, Brekelmans GJ. Thiamine deficiency as a single cause of life-threatening lactic acidosis in a patient with acute axonal polyneuropathy. Intern Emerg Med. 2009 Dec;4(6):539-41.
 13. Maak sterftecijfers ic’s niet openbaar. Bijlstra P Medisch Contact. 2013 dec: 2666-67
 14. Age of transfused blood in critically ill adults.Lacroix J, Hébert PC, Fergusson DA, Tinmouth A, Cook DJ, Marshall JC, Clayton L, McIntyre L, Callum J, Turgeon AF, Blajchman MA, Walsh TS, Stanworth SJ, Campbell H, Capellier G, Tiberghien P, Bardiaux L, van de Watering L, van der Meer NJ, Sabri E, Vo D; ABLE Investigators; Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med. 2015 Apr 9;372(15):1410-8.
 15. Transparency yes, public access to outcome data no. Bijlstra P. Neth J Crit Care 2015;20:15-16.
 16. Concentratie ic’s leidt niet tot betere zorg. Bijlstra P, Voerman B. Medisch Contact 2015 jun:1295.
 17. Severe verapamil intoxication despite correct use of low-dose verapamil. Loes Mandigers, Pauline D.J. Bollen, Peter J. Bijlstra and Els Brands Drugs Metabol Pers Ther 2016; aop

Lidmaatschappen

 • Lid NVIC-Werkgroep Neuro Intensive Care
 • Instructeur F.C.C.S. 
 • Lid SEH-commissie (ETZ)
 • Lid Transfusiecommissie (ETZ)
 • Lid stuurgroep Infectiepreventie (ETZ)
 • Lid stuurgroep Traumatologie (ETZ)
 • Liaison NICE