Hans Verbunt | Casemanager longoncologie

Hans Verbunt

Casemanager longoncologie

De casemanager, uw aanspreekpunt in het behandelingsproces, houdt voor u het overzicht over het behandelproces en weet welke medisch specialisten bij u als patiënt betrokken zijn.

Ik wil uw aanspreekpunt zijn voor vragen over uw ziekte, onduidelijkheden in het behandelproces en behandeling(en) en  begeleidt u en uw naasten gedurende het gehele behandelproces. Ik geef u als  casemanager  mondeling en schriftelijk informatie over behandelingen en onderzoeken en de gevolgen hiervan voor uw dagelijks leven.

Praten over gevoelens en emoties bij kanker is vaak niet makkelijk. Wel wordt dit als heel belangrijk ervaren. Ik probeer u ondersteuning te bieden  bij de verwerking van de diagnose kanker en  uw gids te zijn gedurende het behandelproces.

BIG-registratie: 19037752130

Aandachtsgebieden

  • Behandeling van longtumoren
  • Bevorderen van deskundigheid en kwaliteit
     

Studie & opleiding

  • Verpleegkundige A
  • Oncologie-opleiding