H.A.J.M. Kuijsten | Intensivist

H.A.J.M. Kuijsten

Intensivist

De passie voor interne geneeskunde/intensive care zit hem voor mij vooral in de breedte van het vak. Het is een van de weinige specialismen waarin kennis van de gehele mens en zijn/haar sociale context zo nadrukkelijk, dagelijks bij elkaar komt. Bovendien maken de ruime technische mogelijkheden direct effecten van een behandeling zichtbaar, waardoor je continu je beleid kunt aanpassen om het beste eruit te halen. Dat maakt het vak heel dynamisch.

Coördinatie en overleg

Op de IC komen mensen met allerlei soorten ziektebeelden binnen. Door de aard en de complexiteit van hun problematiek vraagt dit specialisme om veel coördinatie en overleg met andere vakgebieden en zorgverleners. Je bent altijd als team bezig. Dat geeft dit vak voor mij een extra dimensie.

Medisch manager

Als dokter kan ik iets betekenen voor de individuele patiënt. Als medisch manager kan ik voor de hele groep iets proberen te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat het goed organiseren van de zorg rondom een patiënt in grote mate bijdraagt aan het succes van de behandeling en de beleving van de patiënt en diens naasten.

BIG-registratie: 49058848601

Studie & opleiding

 • 1996-2002 geneeskunde aan de universiteit Utrecht
 • 2002-2004 ANIOS interne geneeskunde Diakonessenhuis Utrecht
 • 2004-2010 specialisatie internist-intensivist Diakonessenhuis/UMC Utrecht
 • 2010-heden werkzaam als internist-intensivist in het ETZ

Onderzoek & publicaties

Bekijk de website van Pubmed voor de publicaties.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Intensieve Care (NVIC)
 • Nederlands Internisten Vereniging (NIV)
 • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
 • 2011 Instructeur / Course Director MedicALS, stichting Advanced Life Support Group
 • 2015 Medisch Manager IC ETZ
 • 2018 voorzitter IC regio Zuidwest-Nederland
 • 2019 voorzitter NVIC commissie landelijk netwerk ic regio’s
 • 2018 bestuurslid stichting Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen