De Mobility Clinic Tilburg is hét expertisecentrum voor mensen met complexe problemen aan het steun- en bewegingsapparaat. Medisch specialisten van verschillende afdelingen (orthopedie, sportgeneeskunde, radiologie en fysiotherapie) werken hierin multidisciplinair samen. Daardoor kunnen bijna alle patiënten al na de eerste afspraak rekenen op een duidelijke diagnose en passend behandeladvies.

Over Mobility Clinic Tilburg

Alle patiënten worden voorafgaand aan het consult op de Mobility Clinic Tilburg tijdens een multidisciplinaire overleg besproken. Bij dit overleg zijn in ieder geval orthopedisch chirurgen (en/of orthopedisch chirurgen in opleiding), sportgeneeskundigen, radiologen, gipsverbandmeesters en fysiotherapeuten betrokken. Indien gewenst kan echter ook de expertise van andere specialisten (pijnspecialist, reumatoloog) benut worden. Als gevolg van deze multidisciplinaire opzet kan elke specialist advies geven en kan de best passende behandeling ingezet worden.

Tijdens het multidisciplinair overleg worden onder andere de medische voorgeschiedenis, radiologische beelden, klachten en wensen van individuele patiënten in de overwegingen meegenomen, voordat tot een behandelvoorstel wordt overgegaan. Tijdens het overleg wordt ook bepaald door welke zorgverlener(s)  de patiënt het beste kan worden gezien. Zo kan het zijn dat patiënten aan het eind van de ochtend ingepland worden voor een MRI, aan het begin van de middag een afspraak hebben met de orthopedisch chirurg en daarna door de fysiotherapeut worden geadviseerd. Het streven is om patiënten in één dag een diagnose en individueel passend behandelplan te kunnen voorstellen.

Behandelen met nieuwste technieken

Patiënten zijn door de werkwijze van de Mobility Clinic Tilburg niet alleen verzekerd van een snelle diagnose, ze worden ook behandeld volgens de nieuwste inzichten en technieken die vaak in andere ziekenhuizen nog niet beschikbaar zijn. Verder doet de Mobility Clinic Tilburg onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en mogelijkheden om de bestaande behandelingen te verbeteren.

Specialistische zorg

Binnen het Mobility Clinic Tilburg concept , is de afdeling orthopedie erkend als toonaangevend orthopedisch centrum door internationale organisaties zoals de internationale kraakbeen society en de Europese sportgeneeskunde organisatie.

Wachttijden

We doen onze uiterste best om de toegangstijd tot het Mobility Clinic Tilburg spreekuur zo kort mogelijk te houden. Vanwege Covid-19 kan de toegangstijd voor een eerste afspraak helaas toch oplopen. Artsen uit het Mobility Clinic Tilburg team beoordelen voorafgaand aan het spreekuur alle verwijzingen en aanvullende informatie/onderzoeken en nodigen patiënten dan pas uit voor een eerste afspraak.

Patient Journey App

De Patient Journey App van de Mobility Clinic Tilburg kent verschillende modules, waarin verschillende aandoeningen aan bod komen. De app helpt u met de voorbereiding van uw eerste bezoek aan onze polikliniek, maar ook in een volgend behandel traject (operatief en niet operatief).

Samen beslissen

Samen beslissen

Patiënt en arts beslissen samen over de meest geschikte behandeling. Dat gebeurt steeds meer, ook in het ETZ. Betere zorg begint ook bij ons met een goed gesprek in de spreekkamer.

C.M. van den Broek

Orthopedisch chirurg

Orthopedisch chirurg met speciale interesse in sportletsels. Ik probeer de patiënt echt te betrekken bij het behandelplan.

J.J. Caron

Orthopedisch chirurg

Orthopedisch chirurg met een focus op kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg.