Downpoli

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 08 00
Route
64 (Kindercentrum)

Regelmatige controles in en buiten het ziekenhuis zijn een kind met het syndroom van Down niet vreemd. Door de controles te clusteren is de belasting van de controles minder groot en neemt de kwaliteit van de zorg toe. Daarom is ETZ Elisabeth op het Kindercentrum een Downpoli gestart.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde voor de medische begeleiding van de kinderen met het syndroom van Down.

 
Spreekuur
Vier keer per jaar is er een middag waarop de patiënten met het syndroom van Down worden gezien op de kinderpoli. Dan worden de patiënten gezien door de kinderarts, de logopedist, de kinderfysiotherapeut en de zorgconsulent van MEE.

In de weken voorafgaand aan de afspraak bij de Downpoli worden de afspraken gepland voor bloedafname en (zo nodig) met de KNO-arts, de oogarts, de kindercardioloog of het audiologisch centrum.

Na afloop van uw bezoek met uw kind aan de Downpoli wordt een verslag gemaakt. De huisarts en ouders/verzorgers ontvangen hierover bericht.

 
Stichting Down Syndroom
Meer informatie over het Downsyndroom kun je vinden op deze website. Via deze website kun jij jouw gezin aanmelden als je een kind hebt met het Downsyndroom.