Cardiogenetica polikliniek

De polikliniek Cardiogenetica in het ETZ biedt goede zorg in de regio aan mensen met een (mogelijke) erfelijke hartziekte en zijn of haar eerstegraads familieleden. Op deze polikliniek werkt cardioloog Arjen Pronk nauw samen met de klinisch geneticus dr. Baas uit het UMC Utrecht. Ook vindt regelmatig overleg plaats met gespecialiseerde collega’s in het UMC Utrecht. Voor meer informatie kun je terecht op hun website.
 
De polikliniek Cardiogenetica is er voor:

 • patiënten met aangetoonde erfelijke hartziekten of mogelijk erfelijke hartziekten
  • Hypertrofische (obstructieve) cardiomyopathie (H(O)CM)
  • Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM)
  • Non-compactie cardiomyopathie (NCCM)
  • Aritmogene cardiomyopathie (ARVC)
  • Lang QT syndroom (LQTS)
  • Brugada syndroom
  • Catecholaminerge Polymorfe Ventrikel Tachycardie (CPVT)
 • patiënten met aortawortel en/of aorta ascendens dilatatie / dissectie
 • patiënten met een (verdenking op) erfelijke bindweefselziekten
  • Syndroom van Marfan
  • Ehlers-Danlos syndroom
 • patiënten met een 2 slippige aortaklep (BAV)
 • patiënten met een neuromusculaire aandoening met een kans op cardiale betrokkenheid
  • Spierdystrofie van Duchenne of Becker
  • Myotone dystrofie (Ziekte van Steinert)
  • Limb girdl spierdystrofie
 • eerstegraads familieleden van patiënten (ouders, broers/zussen, kinderen) met een (verdenking op) een erfelijke hartziekte
 • familieleden van patiënten die plotseling zijn overleden op jonge leeftijd (onder veertig jaar)

 • A

  Geen resultaten
 • B

  Geen resultaten
 • C

  Geen resultaten
 • D

  Geen resultaten
 • F

  Geen resultaten
 • G

  Geen resultaten
 • H

  Geen resultaten
 • I

  Geen resultaten
 • J

  Geen resultaten
 • K

  Geen resultaten
 • L

  Geen resultaten
 • M

  Geen resultaten
 • N

  Geen resultaten
 • O

  Geen resultaten
 • P

  Geen resultaten
 • Q

  Geen resultaten
 • R

  Geen resultaten
 • S

  Geen resultaten
 • T

  Geen resultaten
 • U

  Geen resultaten
 • V

  Geen resultaten
 • W

  Geen resultaten
 • X

  Geen resultaten
 • Y

  Geen resultaten
 • Z

  Geen resultaten

A.C.B. (Arjen) Pronk

Cardioloog

De combinatie van het werken op de polikliniek, het verrichten van pacemakerimplantaties en het behandelen van patiënten op de SEH, zorgt voor de nodige afwisseling in mijn vak als cardioloog.