Isolatie: Aërogene isolatie

Aërogene isolatie wordt ingesteld om overdracht van bepaalde bacteriën of virussen die zich over grote afstand via de lucht kunnen verspreiden, te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij hoesten en niezen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er bij u een micro-organisme (bacterie of virus) is aangetoond dat gemakkelijk overdraagbaar (besmettelijk) is. Deze folder geeft u informatie over de isolatiemaatregelen die we nemen tijdens uw verblijf in het ETZ.

Lees hier de folder.