Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier komt eraan

28 maart 2018

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) werkt aan de invoering van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Vanaf zaterdag 31 maart 2018 heeft het ETZ één systeem waarin medisch specialisten en andere zorgverleners informatie over hun patiënten kunnen opslaan en raadplegen. Bovendien krijgt u vanaf dan digitaal toegang tot uw medische dossier: MijnETZ. 

Heeft u vragen over het nieuwe EPD, dan kunt u de antwoorden vast vinden in onderstaande veelgestelde vragen EPD. 

Wat is een EPD?

EPD staat voor Elektronisch Patiënten Dossier. Dit is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en psychiaters medische gegevens van patiënten opslaan en verwerken. In het ETZ houden we per patiënt één allesomvattend EPD bij. Met dit EPD kunnen alle medewerkers die daartoe bevoegd zijn medische gegevens inzien en met elkaar uitwisselen. Zo zijn uw actuele medische gegevens snel op te vragen en in te zien op een veilige en betrouwbare manier.

Medewerker en patiënt bekijken medisch dossier

Waarom gaan we over op een nieuw EPD?

Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis zijn sinds 1 januari 2016 gefuseerd. Hiermee zijn beide ziekenhuizen één organisatie geworden en heeft het ziekenhuis de naam Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gekregen. Door de fusie kunnen patiënten op verschillende locaties worden behandeld.

Het is daarom belangrijk dat alle locaties met één gezamenlijk systeem werken. Zo beschikken artsen en verpleegkundigen allemaal over dezelfde informatie over de patiënt. En is er altijd een volledig en actueel overzicht van patiëntgegevens op alle locaties, in plaats van een apart dossier per ziekenhuis. Alle gegevens zijn op elk moment op elke locatie aanwezig. 

Wat is MijnETZ?

Met MijnETZ kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medische dossier raadplegen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een vervolgafspraak maken of uitslagen van onderzoeken inzien. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone. Op elk moment, wanneer het u het beste uitkomt.

Bekijk alle veelgestelde vragen over MijnETZ 

Wat wijzigt er vanaf 31 maart voor mij?

  • U meldt zich voortaan aan via de aanmeldzuilen met een patiëntenpas. Dit is vooral nieuw voor patiënten op locatie ETZ Elisabeth. Alle informatie vindt u op www.etz.nl/aanmeldzuil.
  • U kunt voortaan via MijnETZ inzicht krijgen in uw medische gegevens en bijvoorbeeld een afspraak plannen of bloeduitslagen inzien. Meer informatie vindt u via www.etz.nl/mijnetz.
  • U kunt andere zorgverleners buiten het ETZ toegang verlenen tot uw medische dossier. Meer informatie vindt u in de informatiefolder op www.etz.nl/medischdossierdelen.

één Elektronisch Patiënten Dossier; wat zijn de voordelen? 

Alle gegevens in één elektronisch dossier heeft veel voordelen, zoals:

  • een volledig overzicht van patiëntgegevens, geen dossier per specialisme;
  • minder kans op fouten doordat de patiëntgegevens actueel zijn;
  • alle gegevens zijn op elk moment op elke afdeling te zien;
  • een duidelijk overzicht van medicatie, allergieën en behandelplannen.

Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft een Argumentenwijzer ontwikkeld met goede info en voor- en nadelen van het EPD en een patiëntenportaal.

Is er minder persoonlijke aandacht als er gewerkt wordt met een EPD?

De overgang naar een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier is voor medewerkers van het ziekenhuis even wennen. Mogelijk dat tijdelijk hun aandacht op het scherm gericht is. Geef dat gerust aan als u zich eraan stoort en vraag om mee te kijken op het scherm. Als zorgverleners eenmaal gewend zijn aan het nieuwe EPD, is het de bedoeling dat door efficiënter en veiliger werken er meer tijd over is die we aan aandacht voor de patiënt kunnen besteden.

Waarom zijn er tijdelijk tot 20 april minder afspraken gepland?

Zowel de patiënten als de medewerkers moeten nog wennen aan het nieuwe EPD. Om uitloop van spreekuren en ziekenhuisbezoek te voorkomen, zijn op voorhand minder poliklinische afspraken en opnames ingepland.

Kan het gebeuren dat ik in het ETZ langer moet wachten?

Dat kan helaas gebeuren. Om goed en veilig met een nieuw EPD te kunnen werken, zijn we allemaal uitgebreid getraind. We gaan werken in het nieuwe systeem en proberen dat uiteraard zo goed mogelijk te doen. Toch kan het zijn dat iedereen wat meer tijd nodig heeft omdat het nieuw is en we nog moeten wennen. Hierdoor kunnen de wacht- en toegangstijden enigszins oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Waarom lopen er mensen met hesjes rond op de afdeling?

In het weekend van 31 maart en in de eerste weken daarna ziet u extra ETZ-medewerkers met gekleurde hesjes rondlopen op de verpleegafdelingen. Zij ondersteunen de artsen en verpleegkundigen bij hun werk met het nieuwe systeem.  

Welke (medische) gegevens staan in het EPD van het ETZ?

In het EPD staan persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht van een patiënt. Daarnaast staan in het EPD medische gegevens, zoals de voorgeschiedenis, ziektegeschiedenis, resultaten van lichamelijk onderzoek, het verloop van ziektes, ingrepen, medicijngebruik, allergieën etc. Kortom: het EPD geeft zorgverleners toegang tot medische gegevens die nodig zijn om u goed te helpen.

Hoe zit het met de privacy en het nieuwe EPD?

Uw gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de medewerkers van het ETZ die deze informatie nodig hebben voor uw behandeling of voor de administratieve afhandeling. Het ETZ deelt alleen gegevens met andere zorgverleners en ziekenhuizen als u (of uw gemachtigde) daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Meer informatie hierover, vindt u via www.etz.nl/medischdossierdelen.

Wat als ik niet wil dat mijn medische gegevens opgeslagen worden in het Elektronisch Patiënten Dossier?

Het is helaas niet mogelijk om behandeld te worden in het ETZ zonder dat daarvoor gegevens worden opgeslagen in het EPD. Met ingang van 31 maart gaat het ETZ over naar een nieuw elektronisch dossier. De gegevens uit het huidige dossier worden dan naar het nieuwe EPD overgezet.

Wil u dat (een deel van) uw medisch dossier vernietigd wordt? Lees dan de folder. Belangrijk om daarbij te weten is dat verwijderen van gegevens uit uw medische dossier invloed zal hebben op de wijze waarop uw arts u kan behandelen.

Is het EPD van het ETZ hetzelfde als het landelijke EPD?

Nee, dit is niet hetzelfde. Het landelijk EPD is een digitale verwijsindex naar alle medische gegevens van de inwoners van Nederland waarmee zorgverleners (zoals medisch specialisten, huisartsen en apothekers) medische gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Het landelijk EPD staat los van het digitaal dossier van het ETZ.

Het EPD van het ETZ is een ziekenhuis EPD, waarin alleen de medische gegevens van de patiënten van het ETZ staan. Alleen zorgverleners van het ETZ waarmee de patiënt een behandelrelatie heeft, hebben toegang tot het digitale dossier van de patiënt.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkeling van het EPD en MijnETZ?

Alle informatie over het nieuwe EPD en MijnETZ kunt u vinden op onze website. Ook via social media (Facebook, Twitter, Instagram) houden we u op de hoogte.

Alles over patiëntenportaal MijnETZ

Veelgestelde vragen MijnETZ

Heb je vragen over patiëntenportaal MijnETZ? Wil je weten wat er nog meer mogelijk is met MijnETZ? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Ook interessant

Aanmeldzuilen

Aanmeldzuilen

Op alle ETZ-locaties meld je je bij de aanmeldzuil aan voor je polikliniekafspraak.

MijnETZ logo: patiëntenportaal

MijnETZ

MijnETZ geeft je toegang tot je medische dossier in ons ziekenhuis. Je kunt met het portaal op een veilige manier zelf afspraken maken of je uitslagen bekijken.

Patiëntenpas

Patiëntenpas

In het ETZ werken we met een patiëntenregistratiesysteem. Iedere patiënt van het ziekenhuis ontvangt een persoonlijke patiëntenpas.